Veidekke får fortsatt förtroende från LKAB

Veidekke Entreprenad, Anläggning Öst har fått fortsatt förtroende från LKAB med att uppföra en ny bentonitanläggning invid LKAB:s malmhamn i Sandskär Luleå.

Veidekke får fortsatt förtroende från LKAB

Veidekke Entreprenad, Anläggning Öst har fått fortsatt förtroende från LKAB med att uppföra en ny bentonitanläggning invid LKAB:s malmhamn i Sandskär Luleå.

Entreprenaden omfattar mark- och byggarbeten för uppförande av råbentonit- och processhall, färdigproduktfickor, utvändiga markarbeten kring byggnader samt järnvägsspår. Den nya fabriken får en kapacitet på drygt 200.000 ton per år, det är en ökning med ca 25 procent. LKAB:s totala investering beräknas till 440 miljoner kronor och bygget kommer sysselsätta cirka 200 personer och ett tiotal leverantörer. Bentonit är en vulkanisk lera som importeras från Grekland (Kreta). Den har en mycket hög förmåga att uppta fukt och nyttjas som bindemedel i stålpellet. Fabriken beräknas starta produktionen i oktober 2015.

-Det är fantastiskt roligt att vi fått fortsatt förtroende av LKAB. Ett bevis på att vi är en spelare att räkna med inom gruvbranschen samt ett bevis på att LKAB uppskattar vårt involverande arbetssätt. LKAB är en bra och spännande kund. Vi har mycket att lära av dem, speciellt inom arbetsmiljö, där vi alltid kan bli bättre, säger Mathias Rönnholm, arbetschef för Anläggning Öst.

Projektet, som är en generalentreprenad, påbörjas i maj 2014 och beräknas stå klart i augusti 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Rönnholm, arbetschef Anläggning Öst, tel. +46 733017438

Marcus C Nilsson, regionchef Anläggning Öst, tel. +46 768400556

Titel Filtyp
kpywok4smgqv22jvl7ai jpg