Veidekke får nybyggnadsuppdrag i Nyhamn, Landskrona

Veidekke Skåne AB har av Derome Förvaltning AB fått i uppdrag att uppföra två punkthus med 32 lägenheter samt underjordisk parkering i Nyhamn, Landskrona.

Veidekke Skåne AB har av Derome Förvaltning AB fått i uppdrag att uppföra två punkthus med 32 lägenheter samt underjordisk parkering i Nyhamn, Landskrona.

Husen är fyra respektive fem våningar höga och är belägna i Landskronas nya stadsdel Nyhamn. Som namnet antyder är Nyhamn beläget vid hamninloppet till Landskrona. Byggnationen präglas av stark arkitektur med hög standard.

Projektet påbörjas under senhösten 2007 och ska stå färdigt för inflyttning våren 2009.

Entreprenadsumman är ca 62 MSEK.

I avtalet med Derome Förvaltning AB ingår även en option för byggnation av ytterligare 31 lägenheter med parkering. Optionen är på ca 55 MSEK.

- Det är väldigt roligt att komma igång med ett projekt av denna dignitet, det är ett projekt som stärker både vår och vår beställares profil i Nordvästra Skåne, säger Håkan Stackebo, Arbetschef i Veidekke Skåne AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Stackebo, Arbetschef Veidekke Skåne AB, tfn +46 42 29 55 35, +46 768 32 91 20 Bo Mårtensson, Projektchef Veidekke Skåne AB, tfn +46 42 29 55 36, +46 768 32 91 21