Veidekke får nybyggnationsuppdrag i Mariastaden i Helsingborg

Veidekke Skåne AB har fått i uppdrag att uppföra 36 lägenheter i radhus om två våningar i det nya bostadsområdet Mariastaden i Helsingborg.
I Maria Lovisa, ett delområde i det nya bostadsområdet Mariastaden i norra Helsingsborg, har Veidekke Skåne AB fått i uppdrag av Derome Förvaltning AB att uppföra 36 lägenheter i radhus om två våningar.
Projektet startas upp i mars 2007 och beräknas vara klart i maj 2008.
Entreprenadsumman uppgår till ca 31 MSEK.
Sedan slutet av 1990-talet växer en ny stadsdel fram i norra Helsingborg, Mariastaden. Området, med utgångspunkt från S:a Marias sjukhus och sjukhuspark, exploaterats för bostäder i olika upplåtelseformer. Byggnationen inom området kommer med nuvarande planer att pågå ytterligare fem till tio år.
- Vi är mycket glada över att få starta upp ytterligare ett projekt i Helsingborg. Det stärker vår position som en lokalt etablerad stark byggare, säger Håkan Stackebo, Arbetschef Veidekke Skåne AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Wegner, Projektchef Veidekke Skåne AB, tfn: +46 42 29 55 38, +46 768 32 91 22 Jonas Petersson, Platschef Veidekke Skåne AB, tfn: +46 768 32 91 40 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 5 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2005 en omsättning på ca 14,6 mdr NOK (ca 17 mdr SEK).
Veidekke Skåne AB utför entreprenadtjänster inom husbyggnad, renovering och byggservice samt mark- och anläggningsarbeten. Verksamheten bedrivs i Skåneregionen med Malmö, Lund och Helsingborg som huvudmarknader.