Veidekke får nytt tunneluppdrag av Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall för att vara med och bygga en ny avloppstunnel som en del av Stockholms framtida avloppsrening. Projektet är en utförandeentreprenad på cirka 600 MSEK och arbetet startar i januari 2020.

Tunneldrivning

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall för att vara med och bygga en ny avloppstunnel som en del av Stockholms framtida avloppsrening. Projektet är en utförandeentreprenad på cirka 600 MSEK och arbetet startar i januari 2020.

Projektet är en del av lösningen för att förnya och öka kapaciteten för Stockholms avloppsrening. Nuvarande reningsverk i Bromma läggs ned och avloppsvattnet från Västerort leds istället i en ny tunnel till reningsverken i Sickla och Henriksdal. Kapacitetsökningen kommer att bidra till att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

- Vi är glada att upphandlingen nu är klar och att vi kan komma igång med bygget av avloppstunneln. Vi har idag skrivit kontrakt med Veidekke och YIT och ser fram emot ett bra samarbete, säger Stefan Rosengren projektchef för Stockholms framtida avloppsrening.

I Veidekkes etapp, som är ca 7 km lång, ingår drivning av arbets-/servicetunnlar, huvudtunnlar, schakt till markytan samt anläggningskonstruktioner och installationer tillhörande tunnelsystemet. Just nu pågår planeringsarbeten.

- Vi är oerhört glada att få ytterligare ett projekt åt Stockholm Vatten och Avfall. Jag är säker på att våra goda relationer, som vi etablerat i tidigare projekt, tillsammans med vår starka expertis inom tunneldrivning, kommer bidra till ett lyckat projekt som kommer gynna samhället. Att kunna bidra till en bättre vattenmiljö i Mälaren och Östersjön är något att vara stolt över, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Här kan du läsa mer om Stockholms framtida avloppsrening: https://svoa.se/sfa

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 703 34 88 00

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige, tel. +46 705 37 91 10

Titel Filtyp
kzxdp5jjfrgzk9go0bmb jpg