Veidekke får ombyggnadsuppdrag för nytt hotell i centrala Malmö

Veidekke Skåne AB har fått uppdraget att i nära samarbete med Diligentia omvandla kv Fasanen i Malmö. Fastigheten på Kaptensgatan 1, mitt i centrum, kommer att byggas om till hotell med ca 240 rum.

Veidekke Skåne AB har fått uppdraget att i nära samarbete med Diligentia omvandla kv Fasanen i Malmö. Fastigheten på Kaptensgatan 1, mitt i centrum, kommer att byggas om till hotell med ca 240 rum. Kv Fasanen är centralt belägen i Malmö med gångavstånd till centrum och kommunikationer. Byggnaden, som i dag inrymmer kontor, skall byggas om till hotell i sex våningar med ca 240 rum om 20 - 45 kvm. Det är StayAt Hotel Apartments som etablerar sitt hittills största hotell i staden och som själva står för den moderna inredningen. Originalfasaden i rött tegel bibehålls.
Veidekke och Diligentia kommer att genomföra projektet som en samverkansentreprenad med omgående start. Arbetet beräknas vara färdigställt i början av 2009.
- Uppdraget ligger i linje med Veidekke Skånes ökade fokus på projektutveckling och kommersiell marknad. Det är en stor glädje att vi fått förtroendet att genomföra detta projekt tillsammans med Diligentia, säger Gregory Apostolakis, VD Veidekke Skåne AB.
För ytterligare information kontakta: Anders Brieditis, Affärs-/Projektutvecklare Veidekke Skåne AB, tfn: +46 46 19 29 04 Gregory Apostolakis, VD Veidekke Skåne AB, tfn: +46 46 19 94 26 Bo Andersson, Marknadsområdeschef Diligentia, tfn +46 40 20 63 45 Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).
Veidekke Skåne AB utvecklar och genomför entreprenader inom husbyggnad, renovering och byggservice samt mark- och anläggningsarbeten. Verksamheten bedrivs i Skåneregionen med Malmö, Lund och Helsingborg som huvudmarknader.