Veidekke får spåruppdrag

Veidekke Anläggning har tecknat avtal med Storstockholms Lokaltrafik om att bygga ny spårväg för Kistagrenens första etapp mellan Norra Ulvsunda och Bromma flygplats. Kontraktet är värt cirka 125 MSEK med en option på 31 MSEK.

Veidekke får spåruppdrag

Veidekke Anläggning har tecknat avtal med Storstockholms Lokaltrafik om att bygga ny spårväg för Kistagrenens första etapp mellan Norra Ulvsunda och Bromma flygplats. Kontraktet är värt cirka 125 MSEK med en option på 31 MSEK.

Entreprenaden omfattar cirka 870 meter ny spårväg med arbeten som bland annat etappvis ombyggnad av befintlig spårväg för Solnagrenen samt nybyggnad av Kistagrenen, utbyggnad av teknikhus, ny hållplats på Bromma Blocks på befintlig bro som Veidekke tidigare byggt.

- Vi är mycket stolta och glada över att ha fått förtroendet av Storstockholms Lokaltrafik. Detta är ett projekt där vi kan bidra med ett starkt professionellt team med stor kompetens och erfarenhet genom vårt involverande arbetssätt*, säger Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning.

I upphandlingen av Kistagrenen etapp 1 ingår även en option vilken omfattar en entreprenad om cirka 600 meter bana-, el och telearbeten. Projektet, som är en utförandeentreprenad, startar i oktober och beräknas vara klart hösten 2020.

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längsmed sträckan. Kistagrenen är totalt 8 km och passerar 10 hållplatser i de tre kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. 0768 40 11 66

Marcus Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. 0768 40 05 56

*Veidekkes Involverande arbetssätt är en förutsättning för att ta tillvara allas kunskap och hitta bra lösningar. Arbetssättet är Lean-inspirerat som innebär är att bygga team med gemensamma mål- och gruppavtal, systematiskt involvera alla i projektet och tillvarata kunskap och erfarenheter för att säkerhetsställa att det blir rätt från början. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

Foto: Mikael Ullén, Trafikförvaltningen

Titel Filtyp
fpgz87ee6f0luhnqu0no jpg