Veidekke får Trafikverkets arbetsmiljöpris

Tisdagen den 27 januari tilldelades Veidekke Anläggning Trafikverkets ”Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris”. Ett resultat av Veidekkes prioriterade arbete med arbetsmiljö.

Veidekke får Trafikverkets arbetsmiljöpris

Arbetsmiljöpriset tilldelas det företag som bland annat bäst visat upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang för att skapa en säker arbetsmiljö och som även lyckats minska antalet arbetsplatsolyckor. Det har medarbetarna på Veidekkes del av projektet Mälarbanan gjort, och får därför ta hem det prestigefyllda priset.

Trafikverket skriver i sin motivering bland annat att Veidekke har ett systematiskt arbetsmiljö- och miljöarbete, en säker arbetsplats och ett stort engagemang. För att lyckas med detta har Veidekke använt sig av sitt involverande arbetssätt där man tar tillvara på allas yrkeskunskaper för att säkerställa en högre effektivitet och säkerhet för alla aktörer i projektet.

Motiveringen lyder:

"God efterlevnad av det egna beskrivna arbetsmiljöarbetet. Höga interna krav på skyddsarbetet. Visar handlingskraft vid avvikelser från ställda krav. Väl fungerande tillbuds- och olycksrapportering. Samtliga medarbetare involveras i arbetsmiljöarbetet. Högt engagemang hos företagets ledning i arbetsmiljöarbetet. Bra innovativt arbetsmiljöarbete."

Veidekke ser mycket allvarligt på att byggbranschen är en farlig bransch och HMS (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet) ska vara i fokus. Högst drivande i arbetet mot en säkrare arbetsplats är Veidekke Sveriges vd Per-Ingemar Persson, som menar att målen för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktiga som de ekonomiska målen. Alla som vistas på Veidekkes arbetsplatser skall ha genomgått Veidekkes säkerhetsutbildning och minst vara utrustade med hjälm, varselkläder, skyddsskor, skyddsglasögon och handskar för att varje dag komma hem hela och friska från arbetet.

-Vi är mycket glada och stolta över att få ta emot detta pris som ett bevis på att hårt arbete ger resultat. Trafikverket som ligger långt fram när det gäller arbetsmiljöarbete har lärt oss mycket och det är såklart jätteroligt när projektet får uppmärksamhet för sitt arbete. Vi är övertygade om att alla olyckor går att förebygga. Men för att nå dit måste alla hjälpas åt, alla måste vara sitt eget skyddsombud. Sist men inte minst – ett stort tack till alla som gjort detta möjligt säger, Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst.

Veidekke ställer höga krav på sig själva när det gäller hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Samma höga krav som vi ställer på oss själva ställer vi även på de leverantörer, UE och konsulter som Veidekke samarbetar med. Vi har ingen att förlora på våra arbetsplatser och vårt mål är skadefria arbetsplatser och fler goda arbetsår åt alla. Tillsammans med medarbetare och ledare hos våra kunder, UE, leverantörer och konsulter vill vi utveckla mer genomtänkta och projektanpassade riskbedömningar samt involvera och förankra dessa med projektpersonalen. Allt för att utvecklas och lära av varandra i jakten på att undvika olyckor och eliminera skador.

För mer information, vänligen kontakta

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768 40 05 56

Anders Gustafsson, verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 708 40 69 62

Marcus Nilsson, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 703 09 69 86

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761 26 40 44

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 xgnp17krxibxfnadavue jpg