header

Veidekke får uppdrag av Stockholm Hamn

Veidekke Anläggning har fått i uppdrag av Stockholm Norvik Hamn att bygga mark- och konstbyggnader för en del av järnvägslinjen mellan Nynäsbanan och Norvik Hamn. Projektet är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på 187 MSEK.

Veidekke får uppdrag av Stockholm Hamn

Veidekke Anläggning har fått i uppdrag av Stockholm Norvik Hamn att bygga mark- och konstbyggnader för en del av järnvägslinjen mellan Nynäsbanan och Norvik Hamn. Projektet är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på 187 MSEK.

Projektet innehåller flera broar, en tunnel och markarbeten för banunderbyggnad och vägar. Projektstart i juni 2018 och beräknat färdigställande hösten 2020.

-Det är mycket glädjande att se hur starkt Stockholms Hamn AB har värderat vårt erbjudande med en involverande byggprocess, genomtänkta lösningar och en stark organisation. Vårt involverande arbetssätt tillvaratar gruppens kompetens och ökar engagemanget som i sin tur genererar en säkrare arbetsplats och en effektivare produktion, säger Anders Bergsten, arbetschef på Veidekke Anläggning.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768 40 11 66

Marcus Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768 40 05 56

Titel Filtyp
nmj8wof4ztxftjqbd887 jpg