Veidekke får ytterligare uppdrag på nya Lidingöbanan

Efter att ha fått förtroendet att utföra mark- & betongarbete på den nya spårvagnsdepån på Lidingö - Agadepån har Veidekke fått fortsatt förtroendet av Trafikförvaltningen*, att i samverkan med kund och projektörer utföra markarbeten för Lidingöbanan.

Veidekke får ytterligare uppdrag på nya Lidingöbanan

Efter att ha fått förtroendet att utföra mark- & betongarbete på den nya spårvagnsdepån på Lidingö - Agadepån har Veidekke fått fortsatt förtroendet av Trafikförvaltningen*, att i samverkan med kund och projektörer utföra markarbeten för Lidingöbanan.

Lidingöbanan är idag en ca 9 km lång spårväg som går på egen banvall från Torsvik till Gåshaga brygga. Banan skall upprustas gällande kapacitet och tillgänglighetsanpassas. Därefter kommer den att trafikeras med nya spårvagnar och ingå som en del av Spårväg City. När banorna kopplas ihop vid Ropsten möjliggörs resor från Gåshaga brygga till Sergels torg/T-Centralen utan byte. I Veidekkes åtagande ingår i huvudsak byggnation av nytt dubbelspår på delar av sträckan (ej BEST arbeten). I samband med detta blir det omfattande ledningsomläggningar, schakt och fyllnadsarbeten, markförstärkningar, kanalisation, samt ombyggnad och flytt av befintliga hållplatser.

- Ännu en gång har vi fått Trafikförvaltningens förtroende i samband med ombyggnaden av Lidingöbanan. Det är förstås glädjande och ett kvitto på att Veidekkes samverkansmodell fungerar bra ihop med SLs syn på samverkan. Dessutom är det roligt att arbeta med ett projekt som kommer att förenkla och förbättra kommunikationerna för de som regelbundet nyttjar Lidingöbanan, säger Anders Bergsten, Arbetschef på Anläggning Öst.

- Det här är ett otroligt spännande projekt. Här har vi en möjlighet att jobba på det sätt vi vet fungerar bäst, en samverkansentreprenad med fokus på involvering. När man arbetar involverande med kunder, samarbetspartners, projektörer och medarbetare når vi maximal effektivitet och kvalitet. Vi kan lägga fokus på ekonomi, framdrift och produktionslösningar i samverkan, säger Hans Perbjörs, arbetschef Infra, Region Anläggning Öst.

Entreprenaden är en utförandeentreprenad i samverkan med TF. Bedömd projektkostnad cirka 200 MSEK.
 
Projekterings- och kalkylstart i april. Byggstart i augusti 2013, testkörning av ny bana startar i september 2014 och driftsättning i december 2014.

För mer information vänligen kontakta:
Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Entreprenad Anläggning Öst, +46 768 40 05 56
Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Entreprenad Anläggning Öst, +46 768 40 11 66
Hans Perbjörs, arbetschef Veidekke Entreprenad Anläggning Öst, +46 705 44 98 28
Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, +46 761 26 40 44
 
Eller gå in på:
www.sll.se/lidingobanan
www.sll.se/agadepan
www.sll.se/sparvagscity


*SL:s verksamhet ingår i trafiknämndens förvaltning
Från att tidigare varit ett aktiebolag är AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) från den 1 januari 2013 en förvaltning, Trafikförvaltningen, som lyder under Trafiknämnden inom Stockholms Läns Landsting (SLL). Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken, medan trafikentreprenörerna svarar för den detaljerade planeringen, leveransen och mötet med kunden. Trafikförvaltningen har även ansvaret för stora delar av infrastrukturen i kollektivtrafiken. Gentemot resenärerna behålls SL som varumärke för trafiken, medan den övriga verksamheten och kommunikationen sker i förvaltningens namn. AB SL finns dock kvar för att härbärgera vissa avtal och tillgångar. Många redan ingångna avtal och underliggande tillgångar ska ligga kvar i bolaget.


Titel Filtyp
oby3zapcxlqdzfm2eh17 jpg