Veidekke får ytterligare uppdrag utmed Vänerbanan

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, har av BanaVäg i Väst fått i uppdrag att bygga 2,5 km dubbelspårig järnväg längs Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan.

Johan Gynnerstedt, Veidekke Entreprenad AB, Region Väst

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, har av BanaVäg i Väst fått i uppdrag att bygga 2,5 km dubbelspårig järnväg längs Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan.

Deletappen ingår i utbyggnaden av E45 till motorväg och Vänerbanan till dubbelspårig järnväg och består i att bygga 2,5 km dubbelspårig järnväg där omfattande grundförstärkningsarbete med KC-pelare ingår.

- Det är fantastiskt kul att vi får vara med att bygga ytterligare en deletapp av Vänerbanan. Projektet spänner över två år och kommer att vara en bra utvecklingsbas för vår verksamhet, säger arbetschef Johan Gynnerstedt.

Kontraktsumman för deletappen uppgår till 175 MSEK och är en generalentreprenad med byggtid från nu och fram till sommaren 2012.

BanaVäg i Väst är en stor infrastruktursatsning för samhällsutveckling. Totalt ska Banverket och Vägverket bygga 7,5 mil fyrfältsväg samt dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Utbyggnaden kommer också att ha en positiv miljöpåverkan då det bland annat byggs nya gång- och cykelvägar, förorenad mark saneras och Göta älv får ett bättre skydd mot utsläpp och föroreningar.

Veidekke är sedan tidigare engagerat i utbygganden av E45 och Vänerbanan och bygger
bl a ut 1,3 km järnväg till dubbelspår, 800 m utbyggnad av E45 till motorväg, två stycken större järnvägsbroar och omfattande ledningsarbeten på uppdrag av Banverket, samt en 1,8 km lång järnvägstunnel på uppdrag av Peab och Banverket (etapp Hede-Älvängen).


För ytterligare information kontakta

Ted Lundberg, Avd. chef Anläggning, Veidekke Entreprenad AB, Region Väst
tel +46 31 50 56 21, ted.lundberg@veidekke.se
Johan Gynnerstedt, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Väst
tel +46 31 50 56 12, johan.gynnerstedt@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 nqdfrq9w8keftctackxfa jpg
2019-07-25 PDF docx