header

Veidekke Fastighetsutveckling AB och KF Fastigheter AB förvärvar fastighet i Stockholm i gemensamt bolag.

Veidekke Fastighetsutveckling AB och KF Fastigheter AB har genom ett gemensamt ägt bolag förvärvat fastigheten Stockholm Branddörren 2 av Stockholms Stad.

Veidekke Fastighetsutveckling AB och KF Fastigheter AB har genom ett gemensamt ägt bolag förvärvat fastigheten Stockholm Branddörren 2 av Stockholms Stad.

Köpare och säljare skall gemensamt arbeta för att en ny detaljplan omfattande handel och bostäder antas.

För mer information, kontakta:

Bengt Norlander, Veidekke Fastighetsutveckling AB, bengt.norlander@veidekke.se
Tfn + 46 8 635 94 63 / +46 709 463 009

Andreas Jaeger, Fastighetskontoret, andreas.jaeger@fsk.stockholm.se
Tfn: +46 8 508 270 02

Magnus Hammar, KF Fastigheter AB, magnus.hammar@kff.se
Tfn + 46 8 743 2520

 

Titel Filtyp
PDF pdf