Veidekke fick LKAB:s arbetsmiljöpris

Under Kirunagalan den 18 januari tilldelades Veidekke LKAB:s arbetsmiljöpris för exemplariskt arbetsmiljöarbete som bland annat innebär ett systematiskt arbetssätt med ordning & reda och en mycket låg olycksfallsfrekvens.

Prisutdelning LKAB

Under Kirunagalan den 18 januari tilldelades Veidekke LKAB:s arbetsmiljöpris för exemplariskt arbetsmiljöarbete som bland annat innebär ett systematiskt arbetssätt med ordning & reda och en mycket låg olycksfallsfrekvens.

Veidekke bygger sedan 2012, som relativt nybliven entreprenör åt LKAB, en fordonsverkstad där LKAB ska reparera sin gruvutrustning. Förutom verkstaden blir det utrymmen för kontor, omklädningsrum, fikarum med mera, samt mediatunnlar för ventilation och vatten.

Veidekke ser mycket allvarligt på att byggbranschen är en farlig bransch och HMS (Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet) ska vara i fokus. Högst drivande i arbetet mot en säkrare arbetsplats är Veidekkes koncernchef Terje Venold som menar att målen för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktiga som de ekonomiska målen. Alla på Veidekkes arbetsplatser, i hela Skandinavien, skall varje dag komma hem hela och friska.

”Vi är mycket glada och stolta över att få ta emot detta pris som ett bevis på att hårt arbete ger resultat”, säger Konstantin Spinos, regionchef Veidekke Entreprenad Tunnel & Bergrum.

”Vi har lärt oss mycket av LKAB som ligger väldigt långt fram när det gäller arbetsmiljöarbete och är noga med att få in tillbudsrapporteringar och följa upp dessa. Veidekke har alltid predikat ordning & reda och det är såklart jätteroligt när projektgruppen får uppmärksamhet för sitt arbete”, säger Lasse Wilsson, arbetschef Tunnel & Bergrum.

Motiveringen löd: ”Ett exemplariskt arbetsmiljöarbete i ett projekt som utförs i en komplicerad industriell miljö 1365 meter under marknivån, med många inblandade aktörer. Man visar tydligt att en god arbetsmiljö ligger i fokus och resultatet är en verksamhet med systematisk struktur, ordning & reda och mycket låg olycksfallsfrekvens.”

För mer information vänligen kontakta:
Konstantin Spinos, regionchef Veidekke Entreprenad Tunnel & Bergrum, 073 355 99 24
Lasse Wilsson, arbetschef Veidekke Entreprenad Tunnel & Bergrum, 070 213 04 35
Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, 076 126 40 44

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 ms78pac7eegxowcynoa9 jpg