Veidekke förbereder ombyggnation av E18

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst har av Vägverket fått i uppdrag att utföra förberedande arbeten, för att möjliggöra ombyggnaden av nuvarande E18 mellan Hjulsta och Rinkeby. Uppdraget är en utförandeentreprenad och kontraktssumman är på 53 MSEK.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst har av Vägverket fått i uppdrag att utföra förberedande arbeten, för att möjliggöra ombyggnaden av nuvarande E18 mellan Hjulsta och Rinkeby. Uppdraget är en utförandeentreprenad och kontraktssumman är på 53 MSEK. Vägsträckan som omfattas är cirka 3 km lång. Arbetet påbörjas idag, den 16 mars och planeras att pågå fram till april 2010.

-Vi är mycket glada över förtroendet vi fått av Vägverket, vi har tidigare goda erfarenheter av kreativt samarbete med dem, säger Marcus Nilsson, Arbetschef på Anläggning Öst.


För ytterligare information kontakta:

Marcus Nilsson, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst,
Tfn: +46 8635 94 06
Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst,
Tfn: +46 8 635 61 57

Om projektet E18 Hjulsta-Kista
E 18 mellan Hjulsta och Järva Krog är i dag en hårt trafikerad väg med cirka 50 000 fordon per dag. Det är också en av Sveriges mest olycksdrabbade vägar. Här trängs pendlare, tung trafik och lokal trafik på samma väg. Det leder ofta till långa köer och en ombyggnad har diskuterats sedan 60-talet. Vägverket kommer nu att bygga om vägen med en planerad byggtid mellan åren 2009 och 2015.

Titel Filtyp
PDF pdf