header

Veidekke först ut med att teckna en överenskommelse med Byggnads gällande hantering av skyddsombud

Arbetsmiljöfrågor är av hög prioritet för Veidekke. Därför var det aldrig någon tvekan för Veidekke att teckna en överenskommelse med Byggnads om att själva ansvara för arbetsmiljörutiner, som att utse skyddsombud och skyddsområden.

Veidekke först ut med att teckna en överenskommelse med Byggnads gällande hantering av skyddsombud

Arbetsmiljöfrågor är av hög prioritet för Veidekke. Därför var det aldrig någon tvekan för Veidekke att teckna en överenskommelse med Byggnads om att själva ansvara för arbetsmiljörutiner, som att utse skyddsombud och skyddsområden.

-Inget förändras över en natt men det känns skönt att ha fått detta i hamn så att vi vet hur vi framåt ska planera arbetsmiljöarbetet och därmed öka fokus på säkerheten på våra arbetsplatser, säger Mats Wennberg, ordförande för den centrala MB-gruppen i Veidekke Entreprenad.

Det var den så kallade ”Värmdö-domen” som la grunden till hur byggbranschen ska utse skyddsombud. Idag ska varje skyddsombud ha ett skriftligt intyg från Byggnads på att de får agera skyddsombud samt vara skriven och ansvarig för endast en arbetsplats och inte kunna ha ett mandat på tre år som tidigare.

Överenskommelsen mellan Veidekke och Byggnads innebär kort att Veidekke kommer att ha en central ”Hammare”, huvudskyddsombud som har huvudansvar för hela Veidekke och ska stödja regionernas huvudskyddsombud. De regionala huvudskyddsombuden ansvarar för att ta fram förslag till skyddsombud, sköta valprocessen samt har en dialog med Byggnads i respektive region. Huvudskyddsombuden ska stödja projektens skyddsombud i deras arbete, se till att de har rätt kompetens och ta fram individuella arbetsmiljörelaterade utbildningsplaner.

-Jättekul att Veidekke har hittat en så bra överenskommelse med Byggnads. Det är en tydlig fingervisning på att Veidekke verkligen vill komma tillrätta med en ökad säkerhet på våra arbetsplatser. Skyddsombudsrollen kommer att få en högre status och vara involverade tidigare i projektet då de måste vara utsedda innan första spadtaget, säger Mikael Lagerström, huvudskyddsombud Veidekke Entreprenad.

I Veidekke ser vi mycket allvarligt på att byggplatsen måste vare en säker arbetsplats och att HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet) ska vara i fokus. Veidekkes mål för HMS är lika viktiga som de ekonomiska. Målsättningen är att alla som jobbar inom Veidekke skall komma hem ”hela och friska” när arbetsdagen är slut. Hur man når dit är det norska moderbolaget ett levande bevis för. Inom Veidekke i Norge är sjukfrånvaron och skadefrekvensen (H-värde, antal olyckor med sjukfrånvaro per 1 miljon arbetstimmar) unikt låga inom branschen.

Vi är helt övertygade om att ett aktivt, framgångsrikt HMS-arbete har en positiv påverkan på ekonomin, miljön och samhället. Utmaningen är att arbeta systematiskt och långsiktigt med stort tålamod för att undvika olyckor och eliminera tillbud samt hålla ordning och reda ute på våra byggen.

För mer information, kontakta gärna:

Per Brinck, Affärsområdeschef Anläggning, Veidekke Entreprenad, 070 600 05 81

Stina Möller, Strategisk utvecklingschef, Veidekke Entreprenad, 073 355 99 07

Mats Wennberg, ordförande för centrala MB-gruppen Veidekke Entreprenad, 073 355 99 46

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg