header

Veidekke förvärvar 80 000 kvm i Solna

Veidekke förvärvar mark om 80 000 kvm för kontor, bostäder och lokaler av Solna Stad och blir först ut i utvecklingen av den nya Solnavägen. Satsningen, som är den första etappen i Solna stads vision för området, betyder att Veidekke tar ett första steg in på marknaden för kommersiell fastighetsutveckling.

Veidekke förvärvar 80 000 kvm i Solna

Veidekke förvärvar mark om 80 000 kvm för kontor, bostäder och lokaler av Solna Stad och blir först ut i utvecklingen av den nya Solnavägen.
Satsningen, som är den första etappen i Solna stads vision för området, betyder att Veidekke tar ett första steg in på marknaden för kommersiell fastighetsutveckling.

Arbetet längs Solnavägen ska påbörjas 2020 och omfattar 23 000 kvm Well-certifierat kontor, 4 000 kvm lokaler och tre bostadskvarter om totalt 52 000 kvm. Projektet uppförs i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Hagalund, som ligger längs den gula linjen som förbinder T-Centralen med Arenastaden.

-Vi har haft en väldigt bra dialog med Solna Stad och är glada över förtroendet och över att stanna kvar i kommunen, som har bra infrastruktur och en spännande framtidsvision, säger Per-Martin Eriksson, VD för Veidekke Bostad, som är avtalstecknande part.

Kontorsdelen ska vara slutförd 2022 och den första etappen bostäder ska vara inflyttningsklara 2024, då även tunnelbanan invigs.

För Veidekke betyder projektet, som tagits fram i samarbete med koncernbolaget BSK Arkitekter, att företaget flyttar sitt Sverigekontor från Solna Business Park till Solnavägen.

-Projektet kommer att beröra alla verksamhetsgrenar: anläggning, entreprenad och bostadsutveckling. Vi har stark förmåga att utföra allt i egen regi och ser fram emot att göra nya insteg på marknaden för kommersiella fastigheter, säger Veidekke Sveriges VD Jimmy Bengtsson.

En film om projektet hittar du här.


För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Bengtsson, VD, Veidekke Sverige, 070-537 91 10
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad, 070-598 56 51
Jonas Engelblom, kommunikationschef, Veidekke Bostad, 070-222 92 23

Titel Filtyp
c3f5ijyok9ezvdenhh9f jpg
g6imrswtelss3ofamjyb jpg
gvydepe16hjp721mmywq jpg
xqcdraibeslbzdotg7wv jpg