Veidekke förvärvar anläggningsföretag i Norrland

Veidekke Entreprenad förvärvar ett av Norrbottens mest anrika anläggningsföretag, AB Berggren & Bergman. Företaget har en omsättning på drygt 130 miljoner med verksamhet huvudsakligen i övre Norrland. Totalt är det idag 45 medarbetare i bolaget, varav cirka 25 yrkesarbetare.

Veidekke förvärvar anläggningsföretag i Norrland

Veidekke Entreprenad förvärvar ett av Norrbottens mest anrika anläggningsföretag, AB Berggren & Bergman. Företaget har en omsättning på drygt 130 miljoner med verksamhet huvudsakligen i övre Norrland. Totalt är det idag 45 medarbetare i bolaget, varav cirka 25 yrkesarbetare.

Byggmarknaden i Malmfälten inklusive Luleå är en viktig marknad för Veidekke Entreprenads anläggningsverksamhet, och den bedöms att ha en stor potential på sikt att öka både avseende omsättning och lönsamhet. AB Berggren & Bergman skall fortsatt koncentrera sig på den marknaden de arbetar i dag och samverka, stötta och stärka Veidekke i de projekt där verksamheterna kompletterar varandra. På detta sätt stärks Veidekkes konkurrenskraft i Norrland.

-Veidekke är en relativ ny aktör, men en aktör som låtit talat om sig på den norrländska marknaden. I området finns det i dag en stor och lönsam marknad inom anläggningsbyggandet, där vi nu genom AB Berggren & Bergman får möjlighet att bredda utbudet och kan utföra mer komplexa anläggningsprojekt, säger Mathias Rönnholm regionchef för Veidekke Anläggning Nord.

Berggren & Bergman utför betongarbeten, grundläggning, VA-projekt, gatu- och vägprojekt, asfaltarbeten, mm. i främst Norrbotten. Den största delen är i Kiruna, Gällivare, Luleå samt även en del i Västerbotten (Skellefteå).

- Vi på AB Berggren & Bergman är både stolta och glada att få bli en del av Veidekke-koncernen. Tillsammans med Veidekke kan vi fortsätta och utvecklas som stark aktör i Norrland. Våra värderingar och tankar om företagskultur stämmer väl överens med Veidekkes och vi ser med tillförsikt fram emot framtida samarbete, säger Urban Nilsson vd för AB Berggren & Bergman.

Övertagandet sker per 5 juli 2016, och verksamheten kommer att bedrivas som ett dotterbolag till Veidekke Entreprenad och behålla sitt varunamn.

För mer information, vänligen kontakta

Per Brinck, Affärsområdeschef Veidekke Anläggning, tel. +46 706 00 05 81

Mathias Rönnholm, Regionchef Veidekke Anläggning Nord, tel. +46 733 01 74 38

Urban Nilsson, VD AB Berggren & Bergman, tel. + 46 703 26 90 27

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och flygplatser, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi tror att människor kan åstadkomma mer genom samarbete. Det här gäller våra egna medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Om det fungerar? Idag är Veidekke Skandinaviens fjärde största företag i branschen. Och vi har redan satt ett rejält avtryck i Sverige.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 hayqyvygydjpfygmydpp jpg