header

Veidekke förvärvar Arcona AB och stärker marknadspositionen i Stockholmsområdet

Veidekke och Arcona har ingått en avsiktsförklaring med innebörd att Veidekke före årsskiftet förvärvar aktierna i den Stockholmsbaserade byggkoncernen Arcona AB med knappt 180 anställda och ca 1 Mdr SEK i omsättning.

Veidekke förvärvar Arcona AB och stärker marknadspositionen i Stockholmsområdet

I förvärvet ingår förutom byggföretaget Arcona (med affärskonceptet Lean Construction) även Arcona Concept som genomför fastighetsutvecklingsprojekt samt majoritetsägandet i koncernbolagen BSK Arkitekter samt installationskonsultföretaget Exengo. Samtliga fyra bolag fortsätter att verka som självständiga företag och under nuvarande varumärken.

Håkan Birke, grundare och huvudägare i Arcona:

-  Med Veidekke som ägare får Arcona, BSK, Exengo och Arcona Concept en stark ägare med kapacitet att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling.

-  Avgörande för affären har varit Veidekkes starka intresse för Arconas samlade verksamhet med affärskonceptet Lean Construction samt den kompetens som finns hos personalen i respektive dotterbolag.

-  Målet är att Veidekke och Arcona tillsammans ska lyckas etablera en stark marknadsposition i Stockholmsregionen där Arcona får en tydlig roll att fortsätta växa inom kommersiella projekt och Lean Construction.

- För de anställda innebär nyordningen bredare karriär- och utvecklingsmöjligheter, tillgång till Veidekkes nätverk och en chans att konkurrera om de största och mest spännande projekten.

- Dessutom har båda företagen har en modern företagskultur som uppmuntrar till personliga initiativ och en industriell syn på byggandet. Veidekke är den idealiska partnern och framtida ägaren till Arcona.

För Veidekkes del markerar förvärvet en ambition att växa i Stockholm – Uppsala, både inom bostäder och kommersiellt byggande. Arconas huvudinriktning mot kommersiellt byggande kommer att bestå. Veidekke Entreprenad, Region Bygg Stockholm, som verkar både inom bostäder och kommersiellt, fortsätter som idag inom båda verksamhetsgrenar.

Bygg Stockholm kommer samtidigt att stärka sitt specialistkunnande inom bostadsbyggande, för att möta en ökad intern efterfrågan samt den ökade efterfrågan som förväntas i marknaden som helhet. 

Per-Ingemar Persson, VD för Veidekke Sverige AB:

- Vi är väldigt glada över att Arcona vill bli en del av Veidekke. Arcona är ett företag med en spännande särart som vi vill värna om samtidigt som företagen liknar varandra vad gäller synen på ledarskap och medarbetarengagemang.

- Med förvärvet får Veidekke tillgång till Arconas kompetens inom Lean Construction som kompletterar både Veidekkes involveringsfilosofi och ”Max-konceptet”, med syfte att skapa ett effektivare bostadsbyggande. 

- BSK Arkitekter, Exengo samt Arcona Concept ger Veidekke tillgång till spetskompetens ”in house” vilket stärker koncernens samlade utvecklingspotential. Samtliga bolag har en stor tillväxtpotential vilket är ett viktigt motiv till att vi värnar deras fortsatta självständighet, samtidigt som vi avser etablera samarbetsformer som stärker företagens samlade potential.

- Veidekkes och Arconas kundportfölj kompletterar varandra. Det ökar vår marknadspotential samt förmågan att konkurrera om större projekt.

Samtidigt kommer personalen att erbjudas ta del av varandras utvecklingsarbete, vilket för Arconas del bl.a. innebär möjlighet att delta i Veidekkes program för aktieägande, ömsesidiga möjligheter att skifta anställning inom den skandinaviska byggkoncernen samt medverkan i Veidekkes olika utvecklingsprogram.

Organisatoriskt kommer Arcona-företagen vara ett eget dotterbolag (Arcona AB) inom Veidekke Entreprenad, affärsområde Bygg. Arconas VD Jimmy Bengtsson ingår därmed i ledningsgruppen. Styrelseordförande för Arcona AB blir Per-Ingemar Persson. För att säkra kontinuitet kvarstår Håkan Birke i Arcona AB:s styrelse. 

För ytterligare information:

Per-Ingemar Persson, VD, Veidekke Sverige AB, tfn, 070-514 42 40

Håkan Birke, Grundare till Arcona, tfn, 070-594 74 27

Jimmy Bengtsson, VD, Arcona AB, tfn, 070- 537 91 10

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige, 070-521 37 81

Titel Filtyp
vfrhtnzavjkjs0e0usod jpg