Veidekke förvärvar Brinkab

Som ett led i Veidekke-koncernens satsning på den svenska marknaden har Veidekke Entreprenad AB förvärvat det framgångsrika företaget Brinkab AB med verksamhet främst utmed Norrlandskusten till Stockholmsområdet samt i Kiruna.

Veidekke förvärvar Brinkab

Som ett led i Veidekke-koncernens satsning på den svenska marknaden har Veidekke Entreprenad AB förvärvat det framgångsrika företaget Brinkab AB med verksamhet främst utmed Norrlandskusten till Stockholmsområdet samt i Kiruna.

Brinkab AB, som bildades 1997, är ett väletablerat företag inom anläggningssektorn med en verksamhet som i huvudsak består av nybyggnation, ROT (renovering, ombyggnad och tillbyggnad), service samt ställningsmontage åt industrin. Företaget omsätter årligen ca 140 miljoner och har 130 anställda.

- Förvärvet av Brinkab stärker vår anläggningsverksamhet och ligger helt i linje med vår strategi avseende tillväxt och expansion inom prioriterade områden. Vi är stolta och tacksamma över att få hälsa våra nya medarbetare varmt välkomna till Veidekke koncernen, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB.

-Veidekke behöver stärka sin kompetens och sina resurser gentemot industrin. Genom ett förvärv av Brinkab gör vi detta och kommer in på den privata anläggningsmarknaden. Detta skapar stora möjligheter för Veidekkes anläggningsverksamhet, säger Erik Alteryd VD Veidekke Entreprenad AB.  

-Som ägare till Brinkab ser vi en utvecklingspotential i företaget och ville därför hitta en ny ägare som har möjlighet att vidareutveckla företaget. För att lyfta företaget till nästa utvecklingsfas och storlek behövs en stark ägare med resurser. Vi känner att Veidekke är detta företag, säger Urban Brink VD Brinkab.

Övertagandet sker per 17 april 2012, och verksamheten kommer att bedrivas som ett dotterbolag till Veidekke Entreprenad AB, med sitt gamla namn.

Veidekke etablerade sig i Sverige 1998, och har sedan dess vuxit successivt. Förvärvet av Brinkab är ytterligare ett steg i tillväxten inom Sverige som är Veidekkes prioriterade tillväxtmarknad.

För mer information vänligen kontakta:

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB                                         +46 8 635 61 50

Urban Brink, VD Brinkab AB                                                                +46 70 216 68 72

Jenny Henrichson, Kommunikationschef Veidekke Entreprenad        +46 73 357 10 88

Fakta Brinkab

  • Brinkab bildades 1997 av bröderna Urban och Ragnvald Brink. Ragnvald avled 1999 och hans son Peter övertog då faderns del. Framgångarna lät inte vänta på sig, och redan år 2000 var omsättningen 55 Mkr och företaget hade 50 anställda.
  • Brinkab är ett nytänkande byggföretag inom svensk industri, då de arbetar med innovativa och okonventionella byggtekniska lösningar, från ide, utredning, konstruktion, till färdig anläggning. Den huvudsakliga inriktningen är mot nybyggnation, ROT (renovering ombyggnad och tillbyggnad), industriservice, ställningsarbeten och rivning.
  • Brinkabs marknad är till 90 procent åt svensk industri och då främst pappers- och massaindustrin, men de har även större uppdrag åt gruvnäringen samt som underentreprenör i samband med infrastrukturprojekt.
  • Brinkab är främst verksamma utmed Norrlandskusten, i Gästrikland och ner till Stockholmsregionen, samt i Kiruna.
  • Brinkab har årsavtal med ett antal industrier och några exempel på stora kunder under de senaste åren är Korsnäs, Holmens Bruk, Stora Enso, LKAB och Luftfartsverket.
  • Brinkab har sedan starten 1997 visat god lönsamhet och årsomsättningen har sedan 2007 legat i snitt på ca 140 Mkr. Bolaget har idag 130 anställda och huvudkontoret finns i Hudiksvall. 
  • Brinkab ägs till lika delar av Urban Brink och Peter Brink. De kommer båda att arbeta kvar i bolaget efter förvärvet och Urban Brink kommer att fortsätta som VD.
  • Brinkab kommer att drivas som ett eget bolag, i eget namn, som ett dotterbolag till Veidekke Entreprenad.
Titel Filtyp
cnvc19ad9sgig798mb3ka jpg