header

Veidekke förvärvar fastighet i attraktivt sjöläge

Veidekke Bostad AB, helägt dotterbolag till Veidekke Sverige AB, har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Lövholmen 13 på Liljeholmen i Stockholm. Veidekke planerar att bygga bostäder på platsen med beräknad säljstart 2010.

Fler bostäder till Liljeholmen, Stockholm

Veidekke Bostad AB, helägt dotterbolag till Veidekke Sverige AB, har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Lövholmen 13 på Liljeholmen i Stockholm. Veidekke planerar att bygga bostäder på platsen med beräknad säljstart 2010.

Fastigheten har ett attraktivt sjöläge precis intill Mälaren och fler bostäder planeras i området.

Köpeskillingen uppgår till ca 96 MSEK och fastställs slutgiltigt när Stockholms stad fattat beslut om planförutsättningarna. Säljare är Viktor Hanson på Liljeholmen AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Martin Eriksson, Chef Affärsutveckling, Veidekke Bostad AB, tfn08-635 61 15
Stefan Jonsson, Regionchef, Veidekke Bostad AB, tfn 08-635 61 26
Lennart Weiss, Marknadschef, Veidekke Bostad AB, tfn08-635 61 89