header

Veidekke förvärvar prefabfabrik i Sala

Veidekke har tecknat avtal om att förvärva 70 % av aktierna i AB Recess. Bolaget bedriver tillverkning av produkter i fiber- och gråbetong. Förvärvet innebär att Veidekke stärker sin position som bostadsbyggare och kan effektivisera och utveckla VeidekkeMAX, ett kostnadseffektivt bostadkoncept.

Veidekke förvärvar prefabfabrik i Sala

Veidekke har tecknat avtal om att förvärva 70 % av aktierna i AB Recess. Bolaget bedriver tillverkning av produkter i fiber- och gråbetong. Förvärvet innebär att Veidekke stärker sin position som bostadsbyggare och kan effektivisera och utveckla VeidekkeMAX, ett kostnadseffektivt bostadkoncept.

Veidekke har under ett antal år arbetat med Recess och utvecklat en modul i fiberbetong, som innehåller färdigt badrum, alla installationer för lägenheten och anslutningar för kök. Modulen är en viktig del i vårt koncept för effektivare bostadsbyggande och tillsamman med de övriga ingående prefabricerade delarna bildar de produkterna i VeidekkeMAX.

I och med förvärvet kan Veidekke bättre möta den stora efterfrågan av bostäder, då tillgång till en prefableverantör är viktig för att lyckas med VeidekkeMAX. VeidekkeMAX är ett koncept framtaget för att bygga bostäder kostnadseffektivt, snabbt och med högre kvalitet utan att tumma på arkitektonisk frihet. Detta sker genom ett helhetsgrepp avseende en teknisk plattform, en involverande arbetsprocess med virtuell projektering och produktion, involverade planering, ständiga förbättringar samt skapa starka team med gemensamma mål.Resultatet blir billigare bostadsbyggande, bättre kvalitet och stora tidsvinster. I dag är 275 VeidekkeMAX lägenheter under produktion och målsättningen är att producera cirka 800 lägenheter per år redan från år 2016.

-Vi är mycket nöjda med förvärvet av Recess. Med Recess i Veidekke-familjen kommer vi att kunna förbättra VeidekkeMAX och effektivisera bostadsproduktionen. Företagen liknar varandra vad gäller värderingar och synen på vikten av ett involverande arbetssätt med målstyrda arbetsgrupper, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke i Sverige.

-Veidekke var det bästa alternativet för oss i vår fortsatta utveckling av fiberbetong. Fabriken är även utbyggd för att kunna tillverka prefabricerade element i gråbetong. Båda företagen har en modern företagskultur som uppmuntrar till personliga initiativ och en industriell syn på byggandet. Nu kommer vi verkligen kunna erbjuda helheten som krävs för ett effektivt byggande, säger Anders Larsson, vd för AB Recess.

Recess har i över 10 år tillverkat teknikmoduler och fiberbetong åt kunder som Bombardier, Nokia, Siemens, Trafikverket, Teracom och övrig byggindustri. Under 2011-2014 byggde Recess om fabriken för att effektivisera och utöka produktionen.

Vi välkomnar Recess in i Veidekke-familjen och ser fram emot en spännande resa tillsammans.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:

Malte Niclasson, Regionchef Veidekke Tillväxt, tel. 070 594 84 14

Anders Larsson, VD Recess, tel. 070 730 23 00

Åsa Edman, Kommunikationschef Veidekke, tel. 076 126 40 44

Titel Filtyp
hdxknomn3ldigyk0y3o2 png