Veidekke förverkligar en dröm för unga tjejer i Sydafrika

Lördagen den 3 oktober invigdes Football For Lifes damfotbollscenter på Masibonisane High School i nordöstra Sydafrika. Det är Sydafrikas första center för tjejer där de kan förverkliga sina drömmar och ta sitt fotbollspelande till nya höjder.

Football for life

Lördagen den 3 oktober invigdes Football For Lifes damfotbollscenter på Masibonisane High School i nordöstra Sydafrika. Det är Sydafrikas första center för tjejer där de kan förverkliga sina drömmar och ta sitt fotbollspelande till nya höjder.

Fotboll för att stärka tjejers ställning i samhället

2007 startade FC Rosengård CSR-programmet Football for Life – Fotboll som räddar liv. Visionen med Football for Life är att med fotbollen som verktyg ge unga kvinnor i Sydafrika en möjlighet att stärka sin självkänsla och öka sin medvetenhet. Något som stärker deras ställning i samhället och bidrar till att de i högre utsträckning kan ta ansvar för sina liv och därigenom hindra HIV från att spridas ytterligare, detta i en del av världen där AIDS-relaterade sjukdomar fortfarande skördar många liv.

- Att spela fotboll är stärkande på många plan. Som sydafrikansk tjej från landsbygden är det banbrytande att snöra på sig ett par fotbollsskor. Att som ung kvinna få möjlighet att åka på tränings- eller talangläger är sensationellt. Med vårt nya damfotbollscenter kommer vi inte bara att skapa drömmar genom vår verksamhet, utan vi kommer också att kunna förverkliga tjejernas drömmar, säger Anna Nyman, verksamhetsansvarig för Football for Life och bosatt i Sydafrika sedan 2008.

Veidekke gjorde det möjligt

När Football for Life drog i gång sin verksamhet startades fotboll för tjejer upp på ett 40-tal skolor. Idag når Football for Life ut till samtliga 550 skolor i distriktet. Med expanderingen uppkom ett behov av en samlingspunkt för att garantera verksamhetens kvalité, en samlingspunkt som nu förverkligats genom Football for Lifes huvudpartner: bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke. Veidekke har bidragit såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt till byggnationen. Tio unga sydafrikaner har fått gå som lärlingar under byggtiden för att sedan fått finansiellt stöd till vidare utbildning.

-Fotbollstjejerna från Malmö är likt Veidekke i Sverige utmanare som visar att en gemensam dröm kan uppfyllas om bara drömmen delas i gemensamma värderingar. Vi är glada att få vara en liten del i att låta fler tjejer få sina drömmar uppfyllda samtidigt som ett antal ungdomar i Sydafrika fått möjligheten att starta en yrkeskarriär i samband med byggandet av centret. Vi vill involvera så många som möjligt i att förverkliga drömmarna, säger Hege Schøyen Dillner, koncerndirektör i Veidekke ASA.

Football for Life det enda i sitt slag

I centret kommer Football for Life att kunna anordna träningsläger, tränarutbildningar, seriespel, workshops m.m. Fotbollscentrat innefattar bl.a. utbildningslokaler, omklädningsrum,sovsalar och kök.

- Vi har fått mycket positiva reaktioner på centret och upplägget av Football For Lifes fotbollsprogram från så väl parlamentet som myndigheter samt fotbollförbund på både lokal och nationell nivå här i Sydafrika. Tjejer som spelar fotboll är i fokus, men all verksamhet som stimulerar ’women empowerment and emancipation’ och ekonomisk tillväxtkommer i möjligaste mån att ges utrymme, säger Anna Nyman.

- Football for Life är det enda i sitt slag, inte bara i Sydafrika, utan i hela Afrika, säger Fran Hilton Smith, Technical Director Women’s Football SAFA National.

För mer information vänligen kontakta:

Jenny Damgaard, projektledare Football for Life, tel. +46709 760062

Marie Hellman, koordinator för Football for Life i Veidekke, tel.

+46 708 73 23 64

Titel Filtyp
rezsihqcjcgmmejlnrpo jpg
z83jajlkwdwxzaamlbmk jpg