header

Veidekke gör betongarbeten för ny etantank åt Borealis i Stenungssund

Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av TGE Gas Engineering GmbH att utföra betongarbeten för en ny Etantank på Borealis i Stenungssund.

Veidekke gör betongarbeten för ny etantank åt Borealis i Stenungssund

Borealis har ingått ett avtal med TGE Gas Engineering GmbH om att bygga en nyckelfärdig etantank. TGE har i sin tur anlitat Veidekke för att utföra betongarbeten för tank samt betongfundament på tillhörande processarea. Etantanken blir cirka 60 mi diameter och cirka 28 m hög. Efter det att bottenplattan gjutits utförs väggarna med glidformsgjutning. Tanken kläs invändigt med plåt och isoleras och efter detta gjuts taket.

Tanken byggs för att ta emot och lagra 52 000 m3 Etan. Leveranserna kommer att utföras med båt.

Projektet, som är en utförandeentreprenad, startade i augusti 2014 och skall vara klart i juli 2016.

"Utmaningen i detta projekt är att bygga en stor anläggning där mycket arbete skall utföras på kort tid med höga toleranser på kvalité och mått. Tillsammans med våra norska kollegor, som har tidigare erfarenhet av ett liknande projekt, har vi skapat ett starkt team tillsammans med beställaren och kommit igång bra efter ett längre involverande* uppstartsmöte. Arbetsplatsens karaktär ställer också mycket höga krav på arbetsmiljö och säkerhet. säger Fredrik Indevall, arbetschef i Veidekke Anläggning SydVäst."

För mer information, kontakta vänligen:

Fredrik Indevall, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 43

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 19

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Anläggning, tel. +46 761 26 40 44

* Ett involverande startmöte går ut på att med olika metoder lära känna varandra och projektet. Ett bra team består av människor med olika kompetens och erfarenhet och genom att lära känna varandra kan vi ta tillvara på detta och kan leverera ett projekt med högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

Titel Filtyp
ctaahaua0o2qcm9nls0a jpg