Veidekke gör förberedande markarbeten för nya spår i Flemingsberg

Veidekke har av Trafikverket fått i uppdrag att utföra schakt och terrassering för två nya järnvägsspår vid Flemingsbergs station. Projektet är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på cirka 70 mkr.

Flemingsbergs station

Veidekke har av Trafikverket fått i uppdrag att utföra schakt och terrassering för två nya järnvägsspår vid Flemingsbergs station. Projektet är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på cirka 70 mkr.

Uppdraget består av att schakta 80.000m3 jord och 15.000m3 berg samt terrassering för de nya spåren. Veidekke ska också förlänga regulatorbron som går över befintligt spårområde med 1 spann över de nya spåren samt bygga en ny gång och cykelbro över de två nya spåren.

Vidare ska en del av Huddingevägen byggas om.

Läs mer om projektet här www.trafikverket.se/banavagflemingsberg

För mer information, vänligen kontakta

Hans Perbjörs, arbetschef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 705449828

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Anläggning Öst, tel. +46 768400556

Lennart Bergendahl, projektledare Trafikverket, tel. +46 101236673

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 o0wi70dkahtxbbiqhzze jpg