header

Veidekke gör förvärv i Täby

Veidekke Bostad förvärvar området Viveln i Täby. Projektet omfattar 56 småhus enligt gällande detaljplan.

Veidekke Bostad förvärvar området Viveln i Täby. Projektet omfattar 56 småhus enligt gällande detaljplan.

Affären, som grundas på ett optionsavtal från 2011, har slutförts genom ett aktieöverlåtelseavtal med tre fastighetsägare. I samband mer signeringen antogs även detaljplanen i kommunfullmäktige.

- Vi är glada över att kunna slutföra den här affären. Täby är en intressant kommun där vi har mycket spännande framför oss och Viveln är ett fint komplement i vår väl differentierade projektportfölj, säger Mårten Othérus, Regionchef på Veidekke Bostad, Region Mälardalen.

De 56 småhus ska uppföras inom projektet kommer alla att utrustas med bland annat solceller.

För mer information, kontakta:
Mårten Othérus, Regionchef på Veidekke Bostad, Region Mälardalen, 070-260 01 35
Jonas Engelblom, Kommunikationschef på Veidekke Bostad, 070-22 29 223