header

Veidekke har tilldelats ytterligare två infrastrukturentreprenader på Norra Länken i Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av Vägverket Region Stockholm fått i uppdrag att anlägga två tunnelentreprenader på Norra Länken i Stockholm. De två ordarna har ett sammanlagt värde på drygt en miljard SEK.

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av Vägverket Region Stockholm fått i uppdrag att anlägga två tunnelentreprenader på Norra Länken i Stockholm. De två ordarna har ett sammanlagt värde på drygt en miljard SEK.

Uppdraget utgörs av två entreprenader i Norra Länken, NL33 och NL34, i vilka det ingår att bygga underjordiska motorvägstunnlar med tillhörande påfartsramper. Veidekke har tidigare utfört de båda arbetstunnlarna för dessa två huvudentreprenader. Huvudentreprenaderna består bl a av att spränga ut knappt en halv miljon kubikmeter tunnelberg, injekterings- och sprutbetongarbeten, gjutning av broar och andra betongkonstruktioner under jord, utförande av innervalvskonstruktion samt vägbyggnadsarbeten.

- Vi är mycket stolta och entusiastiska över att ha fått Vägverkets fortsatta förtroende att komplettera vårt nuvarande uppdrag med tillhörande huvudtunnlar och ramper. Norra Länken är tekniskt sett ett spännande och utmanande tunnelprojekt och det känns mycket tillfredsställande att vara delaktig i att bygga bort den besvärliga trafiksituation som råder i Stockholm samt att bidra till att stärka näringslivets förutsättningar i regionen, säger arbetschef Konstantin Spinos.

- Vårt tekniska samarbete med våra norska kollegor och koncernens helhetstänkande vad gäller maskiner och övriga resurser är en viktig ingrediens i att vi kunnat ta dessa två projekt. Uppdraget bekräftar att Veidekke har etablerat sig som en stark tunnelentreprenör på den svenska marknaden, vilket gläder mig mycket, fortsätter Konstantin Spinos.

- Veidekke har under några år arbetat med att bygga upp och investera i en stark anläggningsverksamhet för att möta de stora planerade infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen. Det är glädjande att denna strategi nu bär frukt, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB.

Uppdraget kommer att påbörjas under våren 2008 och beräknas pågå under tre år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veidekke Sverige AB, VD Per-Ingemar Persson, tfn +46 705 144 240
Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, Regionchef Per Brinck, tfn +46 706 000 581
Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, Arbetschef Konstantin Spinos, tfn +46 733 55 99 24


Veidekke Sverige AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostads-utvecklingsbolag med ca 6 350 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på
ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).

Veidekke Entreprenad AB, Anläggning Öst, utför väg- och anläggningsarbeten i Stockholm/Mälardalen, samt större anläggningsuppdrag inom infrastruktur i Mellansverige och Norrland. Företaget har kompetens för byggande under mark som t ex väg- och spårtunnlar, samt kraftverks- och industrianläggningar, broar, hamnar, kajer, väg- och exploateringsarbeten.


Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, Box 1503, SE-172 29 Sundbyberg, tel. +46 8 635 61 00
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se
Finansiell information om Veidekke finns på www.huginonline.no/VEI

Titel Filtyp
PDF pdf