Veidekke höll ett grensesprengende föredrag om VDC och samverkan

Veidekke Region Tunnel & Bergrum höll ett intrycksgivande föredrag på Bergsprängningskommitténs Diskussionsdag (BK-dagen), om projektet Stigbergsgaraget och hur vi jobbar med VDC i samverkan med kunden, Stockholm Parkering.

Veidekke höll ett grensesprengende föredrag om VDC och samverkan

Veidekke Region Tunnel & Bergrum höll ett intrycksgivande föredrag på Bergsprängningskommitténs Diskussionsdag (BK-dagen), om projektet Stigbergsgaraget och hur vi jobbar med VDC i samverkan med kunden, Stockholm Parkering.

Föredraget var ett av cirka 20 stycken som hölls under dagen med cirka 500 åhörarna från branschen. Veidekkes fokus låg på att förmedla vikten av att skapa förutsättningar för involvering och engagemang så att människorna som arbetar i projektet trivs och utvecklas i takt med arbetets fortskridande.

Här har du möjlighet att se den inspirerande presentationen.

Stigbergsgaraget byggs på Södermalm och berguttaget består av ca 35 000 m3 berg. I bergrummet kommer en prefab-stomme monteras och ca 290 parkeringsplatser uppföras.

Veidekke fick projektet för att vi på ett framgångsrikt sätt i anbudet kunde beskriva hur vi arbetar med involvering där VDC och ICE var en stor del av detta.

Projektet är indelat i tre faser:

Fas 1 – Projektering för att ta fram bygglovshandlingar.

Fas 2 – Projektering av bygghandlingar.

Fas 3 – Produktion (start slutet på augusti 2013).

Titel Filtyp
zbhnakqitr851benzeqo jpg