Veidekke i nytt uppdrag åt LKAB

I samband med LKABs satsning av Kirunagruvans nya huvudnivå, 1365 meter under jord, har Veidekke Entreprenad fått i uppdrag att utföra mark- och betongarbeten för tre tappgrupper.

Veidekke i nytt uppdrag åt LKAB

I samband med LKABs satsning av Kirunagruvans nya huvudnivå, 1365 meter under jord, har Veidekke Entreprenad fått i uppdrag att utföra mark- och betongarbeten för tre tappgrupper*.

Kirunagruvans nya huvudnivå är en av Sveriges största industriinvesteringar Den nya huvudnivån byggs för att säkerställa tillgång på råmalm för framtida produktion Livslängden blir därmed säkrad 20-25 år framåt. Kapaciteten på den nya nivån kommer att bli cirka 35Mton per år.

-Veidekke är mycket glada och stolta över att ha fått förnyat förtroende att jobba tillsammans med LKAB i detta projekt. Vi delar LKABs intresse att med ett involverande arbetssätt och en öppen dialog öka fokus på säkerhetsfrågor. Det hjälper oss som företag att bli ännu bättre och att uppnå vår vision om ett skadefritt företag, säger Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Entreprenad, region Anläggning Öst.

Anläggningsarbetena för tappgrupperna 12, 10 och 8 påbörjas i september 2013 och beräknas vara färdigställt vid årsskiftet 2014-15.

Veidekke har sedan tidigare för LKAB sprängt bort 170 000 kubikmeter berg för att ge utrymme åt en fordonsverkstad på huvudnivå 1365. Där LKAB ska kunna laga sin gruvutrustning såsom borraggregat, lastfordon och andra fordon.

För mer information, vänligen kontakta

Marcus C Nilsson, regionchef Veidekke Entreprenad AB, region Anläggning Öst, 076 840 05 56

Ingemar Svensson, affärsutvecklare Veidekke Entreprenad AB, region Anläggning Öst, 070 970 19 53

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad AB, 076 126 40 44


*En tapp är en stålkonstruktion i botten av schaktet där malmen lastas på eldrivna tåg. De går till ett tömningsläge där vagnarna bottentöms i en krossficka. Efter krossning går malmen till en ficka för tömning i skipkorgar som uppfordras av etagehiss upp till CA-uppfordringen, för att slutligen nå marknivån.

Titel Filtyp
6vvx7ciiolulf387jj3ma jpg