header

Veidekke i stort miljösaneringsprojekt i Malmö

Veidekke har genomfört en omfattande miljösanering av marken där Malmö högskolas nya portalbyggnad Niagarahuset ska uppföras. Totalt har 8000 ton förorenade massor fraktats bort.

Veidekke i stort miljösaneringsprojekt i Malmö

Veidekke har genomfört en omfattande miljösanering av marken där Malmö högskolas nya portalbyggnad Niagarahuset ska uppföras. Totalt har 8000 ton förorenade massor fraktats bort.

Veidekke kontraktaterades för att schakta bort jord och förbereda marken på det 5000 kvadratmeter stora området på Universitetsholmen i Malmö inför byggstarten av Malmö högskolas nya portalbyggnad Niagarahuset.

Tomten ligger i ett gammalt industrikvarter där man förr hanterade bland annat trä- och tjärprodukter och som brandhärjades svårt 1948. Det fanns därför indikationer på att marken kunde vara förorenad och provtagningar gjordes av WSP. De bekräftade att marken innehöll halter av metaller och PAH. 

 – När vi inledde arbetet i augusti förra året räknade vi med att det kunde förekomma förorenade massor men inte i den stora omfattning som det visade sig vara. Istället för att bara gräva bort allt på samma sätt, fick vi hantera området bit för bit och jordlagren i halvmeterskikt, eftersom det fanns olika typer av föroreningar i olika skikt, säger Nicklas Svantesson, platschef på Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning SydVäst.

Arbetet komplicerades av att Universitetsholmen inte vilar på naturlig mark utan är ett utfyllnadsområde med i huvudsak lermassor och att schaktningen behövde ske under grundvattenytan. Som djupast grävde man ner till 4.5 meter under havsnivån.

Vattnet var mest bekymmersamt, vi fick pumpa bort enorma mängder. För att minska vatteninträngning sattes järnspontar ned till berggrunden runt området och borrhålen tätades med bentonitlera. Vi var inte oroliga för att grundvattnet skulle förorenas men det var ett stort jobb att få bort vattnet, berättar Nicklas Svantesson.

Totalt fraktades 8000 ton massor bort till deponi. Arbetet avslutades i april.

Det har varit ett utmanande och roligt arbete. En kul detalj i sammanhanget är att en arkeolog följde arbetet noggrant och att vi fann välbevarade träpålar som var ett par tusen år gamla, säger Nicklas Svantesson.

Titel Filtyp
riubtpcroszdiz4tsdnd jpg