Veidekke i Sverige inleder året stabilt

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport och resultatet avseende den svenska verksamheten uppvisar en stabil inledning av året.

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport och resultatet avseende den svenska verksamheten uppvisar en stabil inledning av året.

Den svenska verksamhetens resultat för första kvartalet 2009 innebär i korthet:

  • En omsättning om 711 MSEK jämfört med fjolårets 862 MSEK.
  • Ett totalresultat på ca 19,5 MSEK jmf med föregående års 40,6 MSEK.
  • En orderstock på 2 726 MSEK jmf med 2742 MSEK från årsskiftet 2008/2009.

- Med tanke på det ekonomiska läge vi för närvarande befinner oss i är det mycket tillfredsställande att kunna redovisa ett stabilt resultat för vår svenska verksamhet. Jag känner en ödmjuk respekt för mina kollegor och medarbetare i samtliga regioner som jobbar så hårt och engagerat för att hitta nya affärsmöjligheter och erbjuda våra kunder maximal utdelning i våra gemensamma affärsupplägg, säger Per-Ingemar Persson, landsansvarig för Sverige i Veidekke ASA:s koncernledning.

Anläggningsverksamheten har utvecklats väl, framförallt i Stockholm/Mälardalsregionen och i Göteborgsregionen. När det gäller kommersiellt byggande finns en någorlunda stabil marknad i främst Stockholm och Skåne. Däremot har bostadsbyggandet sjunkit markant i hela landet, men jämfört med sista halvåret 2008 har inledningen på 2009 visat en försiktigt positiv marknadsutveckling, vilket delvis förklaras av Riksbankens räntesänkningar och skattesänkningar. Vid utgången av kvartalet hade Veidekke 444 bostäder i produktion i Sverige, varav endast två färdigställda och ännu osålda objekt.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.

Länk till kvartalsrapport 1 2009.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8635 61 50
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke, tfn +46 70 680 56 04
Thomas Andersson, Kommunikationschef Veidekke, tfn +46635 61 89

Titel Filtyp
PDF pdf