Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2016, Q 1

Fortsatt stark orderingång inom Entreprenad och positiv resultatutveckling för Bostad.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2016, Q 1

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q1 2016 i korthet:

  • Omsättning: 1 937 MSEK (1 453 MSEK)
  • Resultat: 42,1 MSEK (29,3 MSEK)
  • Orderstock: 7 129 MSEK (6 835 MSEK, vid årets början)
  • Antal sålda bostäder 246 st. (217 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 1 329 st. varav Veidekkes andel 1 281 st. (861 st. respektive 813 st. Q1 2015.)
MSEKKv. 1 2016Kv. 1 20152015
Omsättning1 9371 4537 303
Resultat42,129,3217,6
Orderstock7 1294 7646 835
Ant. sålda bost.2462171 010
Ant. Bost. i prod1 3298611 246

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 1 en omsättning på 1 736 MSEK (1 268 MSEK). Resultatet blev 0,9 MSEK (10,7 MSEK). Resultatet belastas av en nedskrivning på 20 MSEK, detta till följd av en leverantörskonkurs i ett kommersiellt projekt samt vidare en svag utveckling i ett par bostadsprojekt i avslutningsfas som påverkar resultatet negativt.

Orderingången i kvartalet blev 2,0 miljarder SEK miljoner mot 1,7 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 45% av bostäder, lokaler 40% och anläggning 15%.Av större kontrakt som blivit ingångna i 1:e kvartalet kan nämnas:

  • Rosendal, bostäder i Uppsala, beställare Veidekke Bostad, kontraktssumma 202 miljoner SEK.
  • Kv. Branddörren, bostäder i Stockholm, beställare Veidekke Bostad, kontraktssumma 181 miljoner SEK.
  • Kv. Brandstegen etapp 2, bostäder i Stockholm, beställare Veidekke Bostad, kontraktssumma 154 miljoner SEK.

Orderreserven vid utgången av 1:e kvartalet var 7,1 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 6,8 miljarder SEK vid årsskiftet.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 1 ett resultat på 47,0 MSEK (20,8 MSEK). Avkastning på sysselsatt kapital rullande 12 månader blev 20,3 procent(10,0 procent).

I kvartal 1 såldes 246 bostäder (Veidekkes andel 229 st.) att jämföras med 217 st. (217 st.) samma period 2015. Under kvartalet igångsattes 3 nya bostadsprojekt, ett i Stockholm, region Mälardalen och två i Göteborg, region Väst med sammanlagt 220 st. bostäder. Per sista mars hade Veidekke 1 329 bostäder i produktion varav Veidekkes andel 1 281 st. (861 st. respektive 813 st. Q1 2015.)

Vid utgången av perioden innehöll Veidekkes ”tomtbank” c:a8 100 enheter varav Vedekkes andel 7 650 enheter fördelat på ca 100 projekt.

Veidekke Bostads försäljning är fortsatt stark och visar under perioden ingen tendens till avmattning. Resultatutvecklingen är fortsatt positiv beroende av ökat antal bostäder i produktion. Samtidigt finns en viss osäkerhet om hur de nya amorteringsreglerna kommer att slå, inte minst för de grupper som har det största bostadsbehovet.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
ei5x49xmavqeyajwroib jpg