Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2016, Q 3

Solid orderstock och marginalförbättring inom Entreprenad – hög volym med stark lönsamhet inom Bostad.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2016, Q 3

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q3 2016 i korthet:

  • Omsättning: 1 865 MSEK (1 638 MSEK)
  • Resultat: 126,8 MSEK (58,6 MSEK)
  • Orderstock: 7 297 MSEK (6 835 MSEK, vid årets början)
  • Antal sålda bostäder 152 st. (211 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 1 572 st. varav Veidekkes andel 1 497 st. (1 170 st. respektive 1 123 st. Q3 2015.)
MSEKKv. 3 2016Kv. 3 2015Ack 2016Ack 20152015
Omsättning1 8651 6386 2725 0097 303
Resultat126,858,6295,3154,8217,6
Orderstock7 2977 407--6 835
Ant. sålda bost.1522117487711 010
Ant. Bost. i prod1 5721 170--1 246

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 3 en omsättning på 1 759 MSEK (1 431 MSEK). Resultatet blev 35,1 MSEK (12,6 MSEK). Verksamheten noterar som helhet en fortsatt god orderstock, liksom fortsatt tillväxt i omsättningen, främst (3/4-delar) från byggsidan. Anläggningsverksamheten har till följd av hård konkurrens från utländska företag inom segmentet trafikverksprojekt genomfört en breddning av sitt utbud av tjänster och kunder. Inom byggverksamheten noteras en viss marginalförbättring och här bedrivs fortsatt en rad aktiviteter, inte minst inom bostadsproduktionen, med syfte att förbättra lönsamheten.

Orderingången i kvartalet blev 1,3 miljarder SEK mot 1,8 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 10 % av bostäder, lokaler 70 % och anläggning 20 %. Av större kontrakt som blivit ingångna i 3:e kvartalet kan nämnas:

  • Vrå Skola, i Knivsta, beställare Knivsta Kommunfastigheter AB, kontraktssumma 170 MSEK.
  • Drivhuset Gårda, ombyggnad av kontor i Göteborg, beställare Vasakronan, kontraktssumma 117 MSEK.
  • Krusmyntan, äldreboende i Tyresö, beställare Hemsö, kontraktssumma 107 MSEK.

Orderstocken vid utgången av 3:e kvartalet var 7,3 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 6,8 miljarder SEK vid årsskiftet och 7,4 miljarder SEK vid utgången av 3:e kvartalet 2015.

I tredje kvartalet förvärvades Berggren & Bergman AB, ett anläggningsföretag med verksamhet i de större norrlandsstäderna. Företaget har en omsättning på ca 130 MSEK och 45 anställda. Dessutom startades teknikinstallationsbolaget Veitech.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 3 ett resultat på 94,4 MSEK (47,4 MSEK) och ackumulerat för året på 235,7 MSEK (109,0 MSEK). Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 30,7 procent (15,7 procent).

I kvartal 3 såldes 152 bostäder (Veidekkes andel 135 st.) att jämföras med 211 st. (210 st.) samma period 2015. Under kvartalet igångsattes 1 nytt bostadsprojekt, Branddörren 2 i Högdalen, Stockholm med 150 st. bostäder. Per sista september hade Veidekke 1 572 bostäder i produktion varav Veidekkes andel 1 497 st. (1 170 st. respektive 1 123 st. Q3 2015.)

Vid utgången av perioden innehöll Veidekkes ”tomtbank” c:a8 900 enheter varav Vedekkes andel 8 350 enheter fördelat på ca 100 projekt.

Bostadsförsäljningen är fortsatt stark med en säljgrad på 96 procent avseende bostäder i produktion. Prisutvecklingen ser ut att ha stagnerat och rör sig i allt väsentligt i sidled vilket innebär en normalisering av marknaden. Resultatutvecklingen är fortsatt positiv till följd av en ökad volym bostäder i produktion som nu befinner sig på sin högsta nivå någonsin inom den svenska verksamheten. Fler bostäder kommer att sättas i produktion under Q 4.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 ei5x49xmavqeyajwroib jpg