Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2016, Q 4

Högre resultat, omsättning och orderstock.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2016, Q 4

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q4 2016 i korthet:

  • Omsättning: 3 185 MSEK (2 294 MSEK)
  • Resultat: 221,6 MSEK (62,9 MSEK)
  • Orderstock: 7 828 MSEK (6 835 MSEK, vid årets början)
  • Antal sålda bostäder 241 st. (239 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 1 801 st. varav Veidekkes andel 1 707 st. (1 246 st. respektive 1 198 st. Q4 2015.)

MSEKKv. 4 2016Kv. 4 201520162015
Omsättning3 1852 2949 4587 303
Resultat221,662,9516,9217,6
Orderstock7 7616 8357 7616 835
Ant. sålda bost.2412399891 010
Ant. Bost. i prod1 8011 2461 8011 246

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 4 en omsättning på 2 395 MSEK (2 124 MSEK). Resultatet blev 33,6 MSEK (6,1 MSEK). Omsättning, resultat och marginaler ökar både för bygg- och anläggningsverksamheten jämfört med kvartal 4 år 2015. Inom Byggverksamheten visar segmentet bostäder (varav egen regi utgör 77 %) en tydlig positiv trend både avseende omsättning och resultat. Resultatnivån är fortsatt högre för den kommersiella grenen. Anläggningsverksamheten fördelning mellan privat och offentligt är 50/50, där båda segmenten visar högre resultat och marginaler jämfört med fjärde kvartalet 2015.

Orderingången i kvartalet blev 2,8 miljarder SEK mot 1,8 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 50 % av bostäder, lokaler 20 % och anläggning 30 %.Av större kontrakt som blivit ingångna i 4:e kvartalet kan nämnas:

  • Enzymet, bostäder i Stockholm, beställare Veidekke Bostad AB, kontraktssumma 388 miljoner SEK.
  • Kvarteret Kölet och Kvarteret Tankloket, bostäder i Malmö, beställare Magnolia AB, kontraktssumma 273 miljoner SEK.
  • Kallhällsparken etapp 2, bostäder i Stockholm, beställare Veidekke Bostad AB, kontraktssumma 106 miljoner SEK.

Orderstocken vid utgången av 4:e kvartalet var 7,8 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 6,8 miljarder SEK vid utgången år 2015.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 4 ett resultat på 192,0 MSEK (58,9 MSEK) och ackumulerat för året på 427,7 MSEK (168,0 MSEK). Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 45,1 procent (18,4 procent).

I kvartal 4 såldes 241 bostäder (Veidekkes andel 209 st.) att jämföras med 239 st. (239 st.) samma period 2015. Under kvartalet igångsattes 3 nya bostadsprojekt, ett i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Skåne om total 281 bostäder. Per sista september hade Veidekke 1 801 bostäder i produktion varav Veidekkes andel 1 707 st. (1 246 st. respektive 1 198 st. Q4 2015.)

Projektportföljen stärktes under kvartalet med förvärv om cirka 200 enheter, varav två mindre projekt i Skåne samt 130 enheter i Ursvik i Sundbyberg, Vid utgången av perioden innehöll Veidekkes ”tomtbank” c:a8 900 enheter varav Veidekkes andel 8 300 enheter fördelat på ca 100 projekt.

Bostadsförsäljningen är fortsatt god med en säljgrad på 94 procent. Tillsammans med det ökande antalet bostäder i produktion innebär det att fjärde kvartalet och helåret 2016 resultatmässigt blev det bästa någonsin för Veidekke Bostad. Marknaden är fortsatt god men karaktäriseras av en återgång till ett normalläge där vi ser ett ökande utbud av nyproducerande lägenheter samt en avtagande prisökningstakt. Notabelt är också att hushållens skuldsättningsökning avtar på aggregerad nivå.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 ei5x49xmavqeyajwroib jpg