Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2018, Q3

Ökad omsättning och bättre marginaler i Veidekke Entreprenad, lägre bostadsförsäljning och resultat i Veidekke Bostad.

Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2018, Q3

Veidekkes svenska verksamhet, resultat för Q3 2018 i korthet:

  • Omsättning: 2 625 MSEK (2 303 MSEK, motsvarande kvartal föregående år)
  • Resultat: 98 MSEK (150 MSEK)
  • Orderstock: 11 323 MSEK (10 176 MSEK)
  • Antal sålda (brutto) bostäder: 81 st. (115 st.)
  • Antal bostäder i produktion: 1 797 st. varav Veidekkes andel 1 613 st. (2 059 st. respektive 1 865 st. Q3 2017.)
MSEK Kv. 3 2018 Kv. 3 2017 2018 2017
Omsättning 2 625 2 303 7 755 7 218
Resultat 98 150 296 427
Orderstock 11 323 10 176 11 323 10 176
Ant. sålda bost. 81 115 215 636
Ant. Bost. i prod. 1 797 2 059 1 797 2 059

Entreprenad

Entreprenadverksamheten redovisar för kvartal 3 en omsättning på 2 462 MSEK (2 068 MSEK), en ökning med 19 procent. Resultatet före skatt ökade till 59 miljoner SEK från 47 miljoner SEK, motsvarande period föregående år. Marginalen i kvartalet ökade till 2,4% (2,3 %) vilket ger en förbättring för tionde kvartalet i rad. Verksamhetsområdena Kommersiellt och Anläggning ökar resultat och marginaler medan Bostäder sjunker. Anledning till att Bostäders resultat sjunker är projektnedskrivningar i region Stockholm.

Orderingången i kvartalet blev 2,0 miljarder SEK vilket är lika med motsvarande period föregående år (2,0 miljarder SEK). Affärsområde Bostäder stod för 10% av orderingången, Affärsområde Kommersiellt för 45% och Affärsområde Anläggning för 45%. Av större kontrakt som blivit ingångna i 3:e kvartalet kan nämnas:

  • Parkeringshus i Hagastaden, Stockholm, beställare Stockholm Parkering AB, kontraktssumma 206 miljoner SEK.
  • Ekedalsskolan, Stockholm, beställare Värmdö Kommun, kontraktssumma 150 miljoner SEK.
  • Östra Real, Stockholm, ombyggnad skola, beställare SISAB, 142 miljoner SEK.
  • Tvärbana Kistagrenen, Stockholm, spårvägsarbete, beställare SL AB, 126 miljoner SEK.
  • Glömstaskolan, Stockholm, beställare Huge, kontraktssumma 120 miljoner SEK.

Orderstocken vid utgången av 3:e kvartalet var 11,3 miljarder SEK, vilket skall jämföras med 10,2 miljarder SEK motsvarande period föregående år.

Som meddelats i pressmeddelande 181105 har Veidekkes dotterbolag BRA Bygg i Göteborg tecknat avtal med Geely om att bygga ett innovationscentrum för bildesign på Lindholmen i Göteborg på ca 100 000 kvadratmeter. Anläggningen kommer att innehålla showroom, hotell och kontor och stå färdigt 2022. Ordern redovisas rent formellt i fjärde kvartalets rapport.

Efter kvartalet, i oktober, förvärvades NIBU Borr AB som är ett mindre anläggningsföretag inriktat på entreprenad-, energi och brunnsborrning som stärker grundläggningsverksamheten.

Bostad

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 3 ett resultat på 40 MSEK (107 MSEK). Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 21,8 procent (54,9 procent).

I kvartal 3 såldes 81 bostäder (Veidekkes andel 79 st.) att jämföras med 115 st. (96 st.) samma period 2017. Under kvartalet byggstartades ett projekt i Kungsbacka med 72 bostäder. Per sista september hade Veidekke 1 797 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 613 st. (2 059 st. respektive 1 865 st. Q3 2017.) Under kvartalet färdigställdes ett projekt med 37 bostäder.

Inga nya projekt lades ut till försäljning under kvartalet men Q3 blev det bästa kvartalet för året och nästan i nivå med Q3 2017. Säljgraden för bostäder i produktion är fortsatt god 81 % (81%).

Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Bostads ”tomtbank” ca 11 100 enheter varav Veidekkes andel är 10 000 enheter fördelat på ca 100 projekt. Under kvartalet förvärvades ett projekt om ca 100 bostäder norr om Stockholm avsett för flexibla och prisvärda bostäder inom ramen för Veidekke Flex.

Det finns fortfarande ett stort utbud av nyproducerade lägenheter på våra delmarknader men vi ser också indikationer på en stabilisering av prisnivåerna. Köparna är dock fortsatt avvaktande och har generellt betydligt svårare att erhålla finansiering.

Satsningen på kommersiell projektutveckling, som startade med förvärvet av Södra Hagalund fortsätter med att Veidekke Bostad tecknat en avsiktsförklaring med det kommunala utvecklingsbolaget Mölndals fastigheter AB. Projektet i Forsåker Mölndal avser en kontorsbyggrätt på ca 10 000 kvadratmeter.

På Veidekkes initiativ inledde ett antal tunga branschföretag under början av 2018 ett arbete med syfte att stärka konsumentskyddet runt bostadsrätten som boendeform genom att enas om ett antal gemensamma riktlinjer för bildandet av nybyggda bostadsrättsföreningar. Initiativet ”Trygg bostadsrättsförening” ska göra det lättare för konsumenter och kreditgivare att identifiera seriösa och trygga aktörer och kan på det sättet ses som en förlängning av stiftarföretagens hållbarhetsarbete. Bakom Trygg bostadsrättsförening står förutom Veidekke även JM, Skanska, PEAB, Besqab, OBOS Sverige samt Bostadsrätterna. Fler företag förväntas tillkomma. Initiativet har presenterats för Statsrådet Peter Eriksson samt Boverket. Stiftarföretagen återkommer inom kort med närmare information om tidplan samt formerna för den kommande verksamheten.

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 537 91 10

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 sdjqiyw0rfpvy88fh3pg jpg