Veidekke i Sverige söker ett nytt huvudkontor

Veidekke växer inom sina verksamhetsområden bostadsutveckling och entreprenadverksamhet. Därför är behovet stort för ett nytt modernt huvudkontor på cirka 5 000 kvadratmeter. För att företaget ska kunna profilera sig ytterligare mot marknaderna behöver medarbetarna lokaler som är anpassade efter moderna arbetsmetoder.

Veidekke växer inom sina verksamhetsområden bostadsutveckling och entreprenadverksamhet. Därför är behovet stort för ett nytt modernt huvudkontor på cirka 5 000 kvadratmeter. För att företaget ska kunna profilera sig ytterligare mot marknaderna behöver medarbetarna lokaler som är anpassade efter moderna arbetsmetoder.

Idag har Veidekkes sitt huvudkontor i Sundbyberg, Marabouhuset. Företaget vill medverka till en god stadsbyggnad och ser gärna det nya huvudkontoret som en del av en större etablering.

Nuvarande avtal i Marabouhuset går ut den sista april 2015.

 

För ytterligare information kontakta:

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15

Datum Titel Filtyp
2019-07-25 PDF pdf