Veidekke Infrastruktur organiserar för fortsatt växt

Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet delas region Anläggning SydVäst inom Veidekke Infrastruktur i två nya regioner. Från och med 1:a januari är Fredrik Indevall regionchef för Anläggning Väst och Peter Svenningsson regionchef för Anläggning SydMitt.

Regionchefer Fredrik och Peter

- Denna förändring går i linje med vår ambition att öka det operativa fokuset och korta beslutsvägarna till nytta för både våra kunder och vår lönsamhet, säger Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef för Veidekke Infrastruktur i Sverige. Båda regioner får bästa förutsättningar för fortsatt lönsam växt med två involverande och kundfokuserade ledare i Fredrik och Peter.

Fredrik Indevall är en trygg ledare med 15 års erfarenhet i olika roller inom Veidekke. Som regionchef för Veidekke Anläggning Väst kommer fokus ligga på att erbjuda anläggnings- och infrastrukturtjänster i Västra Götaland och Halland.

- Jag ser fram emot att ihop med medarbetarna sätta den nya organisationen och fokusera på att fortsatta växa i Göteborg och västra Sverige med nöjda kunder och ytterligare förbättrad lönsamhet, säger Fredrik.

Peter Svenningsson, tidigare regionchef för den Veidekke Anläggning SydVäst, tar nu ansvar för Veidekke Anläggning SydMitt med en geografisk täckning från Skåne i söder till Värmland och Närke i norr. Ambitionen är att gradvis utöka verksamheten till de stora städerna i mellan-Sverige.

- Delningen gör att vi kan växla upp och jobba ännu närmare projekten och våra kunder. Vi har ett heltäckande erbjudande inom anläggning och infrastruktur, vilket ger oss goda förutsättningar att inom den närmaste tiden växa lönsamt i mellan-Sverige, säger Peter.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Veidekke Infrastruktur, tel. +46 76 840 05 56

Fredrik Indevall, regionchef Veidekke Anläggning Väst, tel. +46 76 126 40 43

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydMitt, Tel: +46 76 126 40 19

Titel Filtyp
Fredrik Indevall jpg
Fredrik-Peter jpg
Peter Svenningsson (2) jpg