Veidekke ingår strategiskt samarbetsavtal med BIMobject

Veidekke har fattat beslut om att ligga i framkant avseende digital strukturering av sin verksamhet och har efter diskussion med BIMobject beslutat sig för att arbeta strategiskt med dessa frågor för att få en ökad effektivitet i framtida projekt.

Veidekke ingår strategiskt samarbetsavtal med BIMobject

Samarbetet innebär att BIMobject skall tillhandahålla sin molnlösning för digital hantering av byggprocessen och byggkomponenter – BIMobject Hercules®. BIMobject och Veidekke kommer gemensamt att utvärdera samarbetet och anpassa produkten vidare för Veidekkes framtida entreprenadverksamhet.

”Samarbetet med BIMobject är en del i vår satsning att vara ledande inom VDC (Virtual Design and Construction). Med hjälp av BIMobjects tjänster kvalitetssäkrar vi vårt informationsflöde och involverar våra leverantörer tidigt i projekten, samtidigt som vi digitaliserar ytterligare en stor del av vår process. Genom det får vi ökad effektivitet i våra projekt och en högre kvalité på vår slutprodukt. Samarbetet känns helt rätt och vi har en spännande tid framför oss.”säger Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg.

”Jag ser detta som ett steg i våra digitala utveckling där vi i framtiden ser nya affärsmodeller växa fram. Här känns BIMobject som en spännande samarbetspartner för att utveckla och strukturera de digitala produkterna.” säger Emile Hamon, Strategi- & Utvecklingschef, Veidekke Bygg.

“Detta är ett mycket strategiskt samarbete, som vi ser kommer att ytterligare effektivisera byggbranschen – inte bara kostnadsmässigt utan även tids- och mijömässigt. Vi ser samarbetet som ett bevis på att de stora byggbolagen börjar få upp ögonen för vilken effektiviseringspotential som finns i byggprojekten. I Veidekke ser vi ett proaktivt bolag som genom involvering och digitalisering har förbättrat sina byggprojekt. I vårt samarbete kommer vi arbeta mycket med konkreta exempel, bland annat genom att Involvera leverantörerna tidigt i den digitala byggprocessen. Med det byggklimat vi ser idag och med den konkurrens som råder, måste byggbolagen se över sina processer och strukturer. Veidekkes intresse för BIMobjects produkter befäster att vi ligger rätt med våra produkter”,säger Alexander Montell, Business Developer, på BIMobject.

Om BIMobject AB

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter – BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.

Titel Filtyp
wdvra5hlmizzj6fa3aio jpg