Veidekke inleder arbetet med uppgraderingen av Rya kraftvärmeverk åt Göteborg Energi

Veidekke har blivit upphandlat av Göteborg Energi för mark- och betongarbetena till nya biobränsleeldade ångpannan på Rya kraftvärmeverk. Kontraktsformen är strategisk partnering där projektering och produktion ingår. Projektet går nu in i en projekteringsfas inför byggstart och beräknas vara färdigställt i mitten av 2026.

Ny biokraft Rya 2

Göteborg Energi ska uppföra biobränsleeldad ångpanna som ska sammankopplas med det befintliga kraftvärmeverket i Ryahamnen på Hisingen i Göteborg. I Veidekkes uppdrag kommer det ingå markarbeten, grundläggning samt betongarbeten för pannbyggnad och yttre bränslehantering med tillhörande arbeten.

– Rya kraftvärmeverk spelar en viktig roll för Sveriges elförsörjning. Genom att integrera den nya pannan med vår befintliga anläggning får vi en stor flexibilitet, inte minst vad gäller bränslen. Med den nya anläggningen på plats kan vårt system hantera nästan alla bränslen på marknaden, vilket är en trygghet för Göteborg och göteborgarna, säger Per-Anders Gustafsson, VD för Göteborg Energi.

– Vi tackar Göteborg Energi för förtroendet och ser fram emot ett nära och givande samarbete. Den här typen av komplicerade projekt kräver hög grad av samverkan och involvering, vilket passar oss på Veidekke väl, säger Lars Olsson, arbetschef på Veidekke Anläggning Väst.

År 2020 vässade Göteborg Energi klimatambitionerna och beslutade att all fjärrvärme senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. En ny biobränsleeldad ångpanna på Ryaområdet är den viktigaste åtgärden för att nå målet.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Olsson, arbetschef Veidekke Anläggning Väst, tel. +46 70 373 62 24

Fredrik Indevall, regionchef Veidekke Anläggning Väst, tel. +46 76 126 40 43

Foto/illustration: Göteborg Energi

Titel Filtyp
Ny biokraft Rya 2 jpg