header

Veidekke inleder utredning

I går, torsdag, fick Veidekke tips om att det förekom oegentligheter vad gäller arbetsförhållandena hos en underleverantör som arbetar med kvarteret Nöten i Stockholm. En utredning av underleverantören som fortfarande pågår. Resultatet av denna utredning kommer att presenteras så snart den är klar.

Veidekke inleder utredning

I går, torsdag, fick Veidekke tips om att det förekom oegentligheter vad gäller arbetsförhållandena hos en underleverantör som arbetar med kvarteret Nöten i Stockholm.

Representanter från Veidekke åkte tillsammans med Byggnads omedelbart ut till platsen för att kontrollera uppgifterna och för att förhöra sig om hur byggnadsarbetarna behandlades och om det fanns fog för de uppgifter som framförts.

Samtidigt inleddes en utredning av underleverantören som fortfarande pågår. Resultatet av denna utredning kommer att presenteras så snart den är klar.

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Henrichson, Kommunikationschef, tfn + 46 733 57 10 88

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg