Veidekke investerar i anläggningsverksamheten

Som ett led i att svara upp på det ökade behovet av satsningar inom infrastruktur och anläggningsverksamhet och inte minst av engagerade och professionella entreprenörer, förstärker Veidekke sin anläggningsverksamhet i Stockholm/Mälardalen och i Sverige som helhet.

Veidekke investerar i anläggningsverksamheten

Som ett led i att svara upp på det ökade behovet av satsningar inom infrastruktur och anläggningsverksamhet och inte minst av engagerade och professionella entreprenörer, förstärker Veidekke sin anläggningsverksamhet i Stockholm/Mälardalen och i Sverige som helhet.

Ny regionchef för Veidekkes anläggningsverksamheten i Stockholm/Mälardalen blir Marcus Nilsson, som närmast kommer från Svevia där han arbetat som avdelningschef för Svevias ballastverksamhet. Marcus är 40 år, gift, har två barn och är bosatt i Stockholm. Marcus tillträder sin nya tjänst 8 augusti 2011.

- Marcus har en gedigen branscherfarenhet och kommer på ett positivt sätt att bidrag till Veidekkes utveckling inom anläggning och infrastruktur i Stockholm/Mälardalen, säger Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB. 

Nuvarande regionchef inom anläggningsverksamheten i Stockholm/Mälardalen, Per Brinck, kommer under hösten att tillträda en nyinrättad tjänst som ansvarig för Affärsutveckling Anläggning Sverige. Per kommer i sin nya roll att öka samverkan och samarbetet med de på den svenska marknaden verksamma nationella kunderna.

- Veidekke står inför stora satsningar inom anläggningsverksamheten. Genom tillsättningen av Per Brinck som ansvarig för Affärsutveckling Sverige vill vi öka samarbetet och fokuseringen på våra viktiga nationella kunder. Vi vill uppfattas som entreprenören som erbjuder mer, inte minst genom våra samverkansmodeller, kommenterar Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB. 

För mer information kontakta:

Per Brinck, Regionchef Veidekke Entreprenad AB, Anläggning Öst, tfn +46 8 635 61 57, per.brinck@veidekke.se

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50, erik.alteryd@veidekke.se

Titel Filtyp
jmmyvnztuuqxn8wfijjara jpg
zmks2pr1vqkq1m3wasczuq jpg
PDF pdf