Veidekke ISO-certifierat för samverkan

Två av Veidekkes regioner, Anläggning SydVäst och Bygg Väst, har blivit certifierade för ISO 44001 – ledningssystem för affärsrelationer i samverkan.

Brf Blanka - ISO 44001

- Involvering och samverkan är grundpelare i Veidekkes arbetssätt. Certifieringen enligt ISO 44001 är ett kvitto på att vi tänkt rätt i vårt arbete. Förutom en trygghet för våra kunder är certifieringen ett sätt för oss att kontinuerlig utveckla vårt arbetssätt inom samverkan och involvering, säger Mats Nyström, VD på Veidekke.

Veidekke har, tillsammans med ytterligare 14 företag och organisationer, samverkat i kommittén som tagit fram den svenska versionen av ISO 44001-standarden. Syftet med standarden är att skapa värde och innovation mellan företag och organisationer så att de kan utveckla sina affärer. Standarden ger ett ramverk för att strukturera arbetet och är ett hjälpmedel för att skapa välfungerande samverkansprojekt.

- De flesta entreprenaderna vi genomför idag är så kallade samverkansentreprenader. Det är extra kul att vårt arbetssätt med VDC (Virtual Design & Construction) och involvering är certifierat enligt en ISO-standard, säger Mattias Bylerius, regionchef på Veidekke Bygg Väst.

Hela Veidekkes ledningssystem är sedan tidigare utformat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Via den inarbetade involveringskulturen fanns de mjuka kraven i ISO 44001 till stora delar redan på plats så implementeringen handlade främst om att komplettera med ett antal styrande dokument. För att tydliggöra ledningens stöd togs en involverings- och samverkanspolicy fram redan 2019, tillsammans med mallar för bland annat samverkansplan och val av samverkanspartner.

- Med samverkan och involvering som bärande delar i Veidekkes kultur och strategi kändes det naturligt att ta standarden till oss och se var den kunde hjälpa till att ta oss ännu längre.

ISO 44001 ger förutsättningar för en bättre produkt och ekonomi, nöjdare kunder och medarbetare, säger Peter Svenningsson, regionchef på Veidekke Anläggning SydVäst.

Läs mer om ISO 44001

Läs mer om Veidekkes involverande arbetssätt

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Nyström, VD Veidekke Sverige, tel. 070-537 12 60

Mattias Bylerius, regionchef Veidekke Bygg Väst, tel 076-126 40 26

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, Tel: 076-126 40 19

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 Brf Blanka 2020_ISO jpg