Veidekke-koncernen: Resultat för andra kvartalet 2023

Veidekke omsatte 11,2 miljarder NOK under andra kvartalet. Resultatet före skatt var 387 miljoner NOK. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 45,0 miljarder NOK. Resultat per aktie var 2,0 NOK.

– Veidekke bibehåller hög aktivitet och stabil lönsamhet i en mer krävande marknad samt ökar resultatet för koncernen jämfört med föregående år, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Koncernen hade en god och bred orderingång under kvartalet, både vad gäller geografi och segment. Den norska byggverksamheten har en mycket solid orderbok och även om tillväxten planar ut förväntar vi oss god aktivitet även i framtiden. Inom byggverksamheten i Sverige har orderreserven följt den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden och vi förväntar oss nu en avmattning i aktiviteten framöver, säger Jimmy Bengtsson.

– Samtidigt är det fortsatt god efterfrågan på större infrastrukturprojekt i både Norge och Sverige. Resultatet för den norska infrastrukturverksamheten är däremot svagare än vi hade förväntat oss. En tuffare marknad för markarbeten, grundläggning och bergmaterial är huvudorsaken till detta, säger Bengtsson.

– Sammantaget visar resultaten att vi kan anpassa oss till en krävande marknadsutveckling. Vi är väl diversifierade, har olika kundgrupper och projekt med olika drivkrafter i många geografiska områden samt fortsätter att vara selektiva i vilka uppdrag vi tar oss an. Vi har fokus på förbättring och ser fortfarande stora möjligheter för att öka lönsamheten, säger Bengtsson.

Koncernens omsättning under kvartalet uppgick till 11,2 miljarder NOK, en ökning på 13 % jämfört med 9,9 miljarder NOK under andra kvartalet 2022. Det var Bygg Norge, Hoffman och Infrastruktur Sverige som stod för ökningen.

Den ökade aktiviteten gav ett ökat nominellt resultat för koncernen och resultat före skatt under kvartalet var 387 miljoner NOK, jämfört med 355 miljoner NOK under samma period föregående år. Den samlade resultatmarginalen var 3,5 %, mot 3,6 % i andra kvartalet 2022.

Orderingången under kvartalet utgjorde 12,2 miljarder NOK, jämfört med 13,2 miljarder NOK under andra kvartalet 2022. Ungefär två tredjdelar av orderreserven kommer till omsättning i de nästa tolv månaderna. Vid utgången av kvartalet utgjorde orderreserven 45,0 miljarder NOK, en ökning på 9 % från årsskiftet och 2 % från samma period föregående år.

Netto räntebärande position utgjorde 1,1 miljarder NOK vid utgången av andra kvartalet, jämfört med 2,0 miljarder NOK för ett år sedan. Kassaflöde från operationell verksamhet under första halvåret var 499 miljoner NOK, jämfört med 28 miljoner NOK under första halvåret 2022. Balansen vid utgången av kvartalet var 16,8 miljarder NOK, jämfört med 17,6 miljarder NOK vid årsskiftet och 17,0 miljarder NOK för ett år sedan.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under andra kvartalet var 3,7, jämfört med 3,9 under föregående kvartal och 2,2 under andra kvartalet 2022. Ingen allvarlig skada rapporterades under andra kvartalet. Sjukfrånvaron under kvartalet uppgick till 4,2 %, jämfört med 6,2 % under föregående kvartal och 4,7 % under andra kvartalet 2022.

Omsättningen för första halvåret var 20,6 miljarder NOK, jämfört med 18,3 miljarder NOK under första halvåret 2022. Resultatet for första halvåret var 240 miljoner NOK, jämfört med 300 miljoner NOK under första halvåret föregående år. Resultatet under första halvåret 2023 inkluderar förlikningen av E39 med Statens vegvesen, som hade en negativ resultateffekt på -110 miljoner NOK. Justerat för detta var resultatet under första halvåret 350 miljoner NOK. En positiv likviditetseffekt på 300 miljoner NOK realiseras under tredje kvartalet. Samlat var resultatmarginalen per den 30:e juni 1,2 %, mot 1,6 % föregående år. Justerat för förlikningen var resultatmarginalen 1,7 %.

Detta pressmeddelande är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12.

För mer information, kontakta:
Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Koncerndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369

CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på börsmeddelanden från Veidekke

Titel Filtyp
Q2_2023 jpg