header

Veidekke-koncernen: Resultat för första kvartalet 2023

Veidekke omsatte 9,5 miljarder NOK under första kvartalet. Tvisten i Norge med Statens vegvesen är löst med negativ resultateffekt. Utan denna negativa resultaeffekt var resultatet före skatt -37 miljoner NOK. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 43,1 miljarder NOK. Resultat per aktie var -0,9 NOK.

– Generellt levererar Veidekke goda resultat i ett kvartal präglat av lågsäsong, säger Veidekkes koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Vi har kommit överens med Statens vegvesen om E39 Svegatjørn–Rådal, ett projekt som påbörjades 2015. Detta har varit en sak som har följt oss i många år och som både vi och byggherren brukat mycket tid och resurser på. Även om utfallet av förhandlingarna inte blev som vi tänkt oss, ser vi fram emot att få lägga denna sak bakom oss, säger konsernchef Jimmy Bengtsson.

– Vi är mycket nöjda med att vi, i en mer utmanande marknad, har en solid orderingång och att vi ökar omsättningen med 13 % jämfört med motvarande kvartal i fjol, säger Bengtsson.

– Även om vi upplever en mer krävande marknad, med längre ledtider och fördröjda projekt, har tillgången på nya projekt i början av 2023 överlag varit god och Veidekke har stärkt orderreserven, säger Jimmy Bengtsson.

– Det är dock stor variation mellan de olika geografierna och marknadssegmenten. Marknads­effekten är tydligast i bostadssegmentet i Sverige, där vi redan nu ser en nedgång i aktivitet. För övriga geografier och marknadssegment är det mer osäkerhet kring aktivitetsnivåerna för nästa år, säger Bengtsson.

Orderingången under kvartalet utgjorde 10,3 miljarder NOK, jämfört med 10,4 miljarder NOK under första kvartalet 2022. Ungefär två tredjdelar av orderreserven kommer till omsättning i de nästa tolv månaderna. Vid utgången av kvartalet utgjorde orderreserven 43,1 miljarder NOK, en ökning på 4 % från årsskiftet och 9 % från samma period föregående år. Justerat för valuta, var orderreserven på nivå med årsskiftet.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,5 miljarder NOK, jämfört med 8,4 miljarder NOK under första kvartalet 2022. Byggverksamheterna i Norge och Danmark samt Infrastruktur Sverige ökade i omsättning. Bygg Sverige omsatte på nivå med förra året, medan Infrastruktur Norge hade en nedgång på 18 %.

Veidekke och Statens vegvesen ingick 2015 ett avtal om utbyggnaden av projektet E39 Svegatjørn–Rådal utanför Bergen. Projektet slutade i flera tvister, bland annat om slutuppgörelsen. Tvisten om slutuppgörelsen togs till rättslig huvudförhandling i september 2023. Parterna är nu eniga om en förhandlad lösning och ärendet är därmed avslutat. Förlikningen innebär en negativ resultateffekt på -110 miljoner NOK i första kvartalet och en samlad positiv likviditetseffekt på 300 miljoner NOK, som kommer under andra och tredje kvartalet.

Resultat före skatt var -147 miljoner NOK. Justerat för förlikningen av tvisten, var det under­liggande resultatet -37 miljoner NOK, jämfört med -55 miljoner NOK under första kvartalet 2022. Första kvartalet förra året inkluderade extraordinära finanskostnader på 33 miljoner NOK. Som vanligt för första kvartalet, var resultatet präglat av lågsäsong inom asfalt, jord-och bergmaterial och delar av anläggnings­verksamheten. Ökad aktivitet gav resultatökning i Bygg Norge och den danska verksamheten, medan kostnadsökning i asfaltsverksamheten och fortsatt tapp i byggverksamheten i Stockholm påverkat negativt. Den samlade resultatmarginalen, justerat för förlikningen av tvisten, var -0,4 % mot -0,7 % i första kvartalet 2022.

Netto räntebärande position utgjorde 2,5 miljarder NOK vid utgången av första kvartalet, jämfört med 3,3 miljarder NOK för ett år sedan. Kassaflöde från operationell verksamhet utgjorde 320 miljoner NOK i kvartalet, jämfört med 1 miljon NOK under föregående år. Kassaflöde från investeringsaktiviteter utgjorde -786 miljoner NOK, jämfört med -128 miljoner NOK i första kvartalet 2022. Skillnaden mot föregående år hör ihop med utbetalningen av slutuppgörelsen för ett uppköp 2018 inom Bygg Sverige. Balansen vid utgången av kvartalet var 17,6 miljarder NOK, likt årsskiftet och upp från 16,5 miljarder NOK för ett år sedan.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under första kvartalet var 3,9, jämfört med 2,9 under föregående kvartal och 5,4 under första kvartalet 2022. Det var en allvarlig skada under första kvartalet. Sjukfrånvaron uppgick till 6,2 % under kvartalet, jämfört med 6,4 % under föregående kvartal och 4,7 % under första kvartalet 2022.

Detta pressmeddelande är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12.

För mer information, kontakta:

Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Koncerndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369

CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på börsmeddelanden från Veidekke

Titel Filtyp
Q1-2023 png