Veidekke-koncernen: Resultat för tredje kvartalet 2022

Veidekke omsatte 9,6 miljarder NOK under tredje kvartalet. Resultatet före skatt var 545 miljoner NOK. Resultat per aktie var 3,0 NOK. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 44 miljarder NOK.

– Även i tredje kvartalet levererar Veidekke goda resultat. Omständigheterna gör att lönsamheten varierar mellan olika projekt, men som koncern levererar vi stabilt, säger Veidekkes koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Bygg- och anläggningsmarknaden kännetecknas fortfarande av utmaningar kopplade till långa ledtider, höga råvarupriser och ökade energipriser. Detta påverkar också våra projekt. Vi har dock hanterat situationen bra och har kontinuerligt lyckats anpassa oss till omständigheterna, säger Bengtsson.

– Veidekke bibehåller en hög orderreserv, med projekt av god kvalitet. En stor del av orderingången under kvartalet kan kopplas till goda och långsiktiga kundrelationer i enheter med god lönsamhet, säger Jimmy Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,6 miljarder NOK, jämfört med 9,3 miljarder under tredje kvartalet 2021. Resultat före skatt var 545 miljoner NOK, jämfört med 530 miljoner NOK under tredje kvartalet 2021. Resultatmarginalen var 5,7 %, på samma nivå som i tredje kvartalet 2021. Jämfört med förra året ökade resultatet för Bygg Sverige, medan Infrastruktur Norge hade något lägre resultat, drivet av lägre aktivitet inom asfaltsverksamheten. De övriga verksamhetsområderna hade resultat i nivå med föregående år.

Netto räntebärande position utgjorde 2,3 miljarder NOK vid utgången av tredje kvartalet, jämfört med 3,7 miljarder NOK vid årsskiftet och 3,2 miljarder NOK för ett år sedan. Kassaflöde från operationell verksamhet utgjorde 474 miljoner NOK i tredje kvartalet, jämfört med 784 miljoner NOK under föregående år. Balansen vid utgången av kvartalet var 17,9 miljarder NOK, jämfört med 17,6 miljarder NOK för ett år sedan och 17,3 miljarder NOK vid årsskiftet.

Orderingången under kvartalet utgjorde 7,6 miljarder NOK, jämfört med 8,4 miljarder NOK under tredje kvartalet 2021. Vid utgången av tredje kvartalet utgjorde orderreserven 43,7 miljarder NOK, jämfört med 40,1 miljarder NOK föregående år.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under tredje kvartalet var 2,4, jämfört med 2,2 under föregående kvartal och 5,7 under tredje kvartalet 2021. Sjukfrånvaron uppgick till 4,6 % under kvartalet, jämfört med 4,7 % under föregående kvartal och 4,2 % under tredje kvartalet 2021.

Detta pressmeddelande är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12.


Report Q3 2022 (english)

Presentation Q3 (english)

För mer information, kontakta:

Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Koncerndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369

CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på börsmeddelanden från Veidekke

Titel Filtyp
Q3 jpg
viscariapassagen jpg