VEIDEKKE KÖPER ANDEL AV SVENSKT ASFALTFÖRETAG

Veidekke ASA, köper genom dotterbolaget Kolo Veidekke a.s 25% av aktierna i det Svenska asfaltföretaget Sandahls Grus & Asfalt AB. Säljaren av aktierna är Asfaltconsult AB. Ägarstrukturen i Sandahls Grus & Asfalt blir härefter enligt följande Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB (50%), Asfaltconsult AB (25%) och Kolo Veidekke a.s (25%).
Sandahls Grus & Asfalt AB är verksamma på den Svenska asfaltmarknaden. Omsättningen 2006 uppgick till 300 miljoner.
Avsikten med affären är att styrka och utveckla företagets fortsatta expansion, samtidigt som Veidekke säkrar asfaltleveranser till sin anläggningsverksamhet i Sverige.
Parterna är eniga om att inte offentliggöra köpeskillingen.
Eventuella frågor hänvisas till VD Patrik Molander, Sandahls Grus & Asfalt AB, telefon +46 70 3103698 Adm. Direktör Vidar Aarvold, Kolo Veidekke a.s, telefon +47 90553383 VEIDEKKE ASA Veidekke ASA är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 400 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2006 en omsättning på ca 16,4 mdr NOK (ca 18,4 mdr SEK).