header

Veidekke lägger fokus på samtalet i säkerhetsarbetet

Under HMS*-veckan 2019 fortsätter Veidekke lägga fokus på i vilka situationer alla medarbetare ska säga ifrån, i år med tyngdpunkt på SOS-samtalet (samtal om säkerhet). Att bara ha regler och rutiner räcker inte. Veidekke vill bygga en säkerhetskultur där alla blir involverade och ansvarar för sin och sina medarbetares säkerhet och välmående.

Veidekke lägger fokus på samtalet i säkerhetsarbetet

Under HMS*-veckan 2019 fortsätter Veidekke lägga fokus på i vilka situationer alla medarbetare ska säga ifrån, i år med tyngdpunkt på SOS-samtalet (samtal om säkerhet). Att bara ha regler och rutiner räcker inte. Veidekke vill bygga en säkerhetskultur där alla blir involverade och ansvarar för sin och sina medarbetares säkerhet och välmående.

Den årliga HMS-veckan är Veidekkes största interna arrangemang och syftar till att alla som jobbar i och för Veidekke ska under hela veckan ha ett extraordinärt fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, ökar säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

I år ska samtliga projekt/kontor avsätta minst 15 minuter varje dag till HMS-aktiviteter, där alla på arbetsplatsen är involverade. Med huvudtemat «Bry dig, säg ifrån» och tyngdpunkt på SOS-samtalet. SOS-samtalet är en förkortning av Samtal Om Säkerhet. Genom att ha detta samtal med varandra blir vi mer fokuserade på säkerheten i varje arbetsaktivitet och vad vi kan göra för att bli ännu säkrare. Det handlar om att träna på att bli uppmärksam på vår omgivning, ta ansvar för att våra rutiner efterlevs och bry oss om varandras säkerhet.

Erfarenheter från andra branscher visar att SOS-samtalen ger en väldigt god effekt. Samtalen följer konkreta instruktioner och kan hållas när som helst, med vem som helst. I HMS-veckan 2019 skall vi lära oss mer om SOS-samtalet och träna på hur vi genomför dem.

Kollektivt säkerhetsstopp

På tisdagen den 21 maj kommer hela Veidekke-koncernen hålla ett obligatoriskt "Kollektivt säkerhetsstopp". Syftet är att granska tidigare händelser för att bli mer vaksamma på potentiellt farliga situationer och att genomföra nödvändiga förändringar för att undvika att samma farliga situation uppstår igen.

Leverantörstävling

I samband med årets HMS-vecka håller Veidekke en tävling, där våra leverantörer och underentreprenörer uppmuntras skicka in sina bästa idéer för att förbättra säkerhetsarbetet på våra arbetsplatser. För att förflytta branschen mot bättre arbetsmiljö och sund konkurrens, krävs det att vi gör det tillsammans. Förhoppningen är att tävlingen ska ge idéer och förbättringsförslag vi inte själva tänkt på som vi kan realisera tillsammans. 

För mer information, vänligen kontakta

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige, tel. 0705-37 91 10

Helena Karlsson, HR-chef Veidekke Sverige, tel. 073-063 73 65

*HMS står för Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet.

Titel Filtyp
fdbtgghzcdw2sukv9hmz jpg