Veidekke lanserar Nettonollasfalt

Veidekke lanserar Nettonollasfalt, en nyutvecklad produkt där delar av det fossila bituminet som normalt finns i asfalt har ersatts med en biobaserad restprodukt. Därmed tas ytterligare ett steg i att reducera asfaltens koldioxidavtryck, utöver vanlig Miljöasfalt som är Veidekkes standardkoncept.

Veidekke Asfalt

Veidekkes Nettonollasfalt finns tillgänglig nu och kan användas för de flesta tillämpningsområden som beläggning av gator, cykelbanor eller parkeringsplatser för ett minskat klimatavtryck.

- I ett anläggningsjobb är en stor del asfalt. Här kan man med ett enda val förändra klimatkalkylen för hela projektet. Hållbarhet och miljö är viktigt för Infrakraft och jag ser stor potential för den nya asfaltssorten, säger Ola Lovén, arbetschef på Infrakraft, som använt Nettonollasfalt i ett projekt i Halmstad. Han konstaterar:

- Tidsåtgången och läggningsmetoden liknade den vanliga och det syns ingen skillnad på den färdiglagda asfalten.

Med den nya Nettonollasfalten tar Veidekke ytterligare ett steg i arbetet med att minska sina produkters klimatpåverkan. Målet är att vara klimatneutrala 2045. Sedan tidigare tillverkas standardprodukterna utifrån konceptet “Miljöasfalt”, vilket bland annat innebär en hög andel återvunnen asfalt. Den tillverkas dessutom i asfaltverk som drivs med både bioolja och fossilfri el och kan läggas med hjälp av maskiner som använder grönt bränsle.

Förutom allt detta ersätts nu alltså delar av bindemedlet bitumen med en biobaserad restprodukt i den nya Nettonollasfalten, vilket minskar klimatavtrycket ytterligare.  Som exempel ger Nettonollasfalt en ytterligare koldioxidbesparing på 27 kilo per ton asfalt vid läggning av asfalt av kvalitén AG 16 160/220, utöver den som åstadkoms med standardkonceptet Miljöasfalt.

- Vi på Veidekke vill vara drivande i arbetet med att minska bygg- och anläggningsbranschens klimatavtryck. Med den nya Nettonollasfalten får vi ner klimatpåverkan ännu mer och den kan därför bli ett viktigt bidrag också i våra kunders klimatarbete, säger Johan Hedström, VD på Veidekke Asfalt.

Veidekke tillverkar årligen över 400 000 ton asfalt i Sverige och är en av de stora aktörerna inom både tillverkning och utläggning av asfalt med allt ifrån privatpersoner, föreningar, företag, kommuner och staten som kunder. Alla Veidekke Asfalts processer är certifierade av tredje part i enlighet med ISO 9001 och ISO14001, samtidigt som produkterna uppfyller kraven enligt EN 13108-(1,5,7).

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hedström, VD Veidekke Asfalt, tel. +46 730 33 67 22

Titel Filtyp
Asfalt 11 jpg
Asfalt 18 jpg
Asfalt 8 jpg