header

Veidekke lär ut framtidens byggande

Programmera en robot att mura ett hus på två dagar eller varför inte låta en drönare göra jobbet? Att 3D-printa hus är redan här men kommer grafen att ersätta dagens byggmaterial? Detta var några av de ämnen som diskuterades när Veidekke för fjärde gången i rad bjöd in branschen till ett VDC-seminarium.

Martin Fischer

Programmera en robot att mura ett hus på två dagar eller varför inte låta en drönare göra jobbet? Att 3D-printa hus är redan här men kommer grafen att ersätta dagens byggmaterial? Detta var några av de ämnen som diskuterades när Veidekke för fjärde gången i rad bjöd in branschen till ett VDC-seminarium.

2007 åkte Veidekke på sin första studieresa till Stanford University och CIFE (Center for Integrated Facility Engineering), för att få en inblick i deras forskning. Det blev startskottet för ett nära samarbete vilket bland annat ledde till att Veidekke årligen håller en VDC-kurs, tillsammans med professor Martin Fischer från Stanford. Nytt för i år är att även externa deltar i VDC-kursen.

I måndags certifierades förra årets VDC-studenter och Veidekke kan nu stolt presentera 45 VDC-certifierade medarbetare. Detta innebär att Veidekke är ledande bland skandinaviska företag. I samband med att Martin Fischer är i Sverige bjuder Veidekke in branschkollegor, konkurrenter och studenter till en dialog om hur vi kan öka produktiviteten, skapa en säkrare arbetsmiljö och leverera god kvalitet. Temat för årets seminarium var digitalisering och VDC inom Bygg och Anläggning. Vi har ett gemensamt ansvar och intresse för framtidens byggande, därför är det extra roligt att antalet besökare ökar för varje år.

Linus Bille, Entreprenör/Techno Creative, inledde med att berätta om den spännande och stundtals skrämmande digitala utvecklingen som väntar oss. 1977 var avståndet mellan en dator och en människa 300 kilometer, idag är avståndet 3 centimeter. Datorer förstår människans intuition och kan läsa våra tankar. Människan klarar idag inte av att kunna allt inom sitt yrkesområde utan vi måste specialisera oss. För att en läkare ska vara uppdaterad om allt som händer inom forskning och utveckling krävs cirka 160 timmars läsning i veckan. Det klarar en dator av. Vi kommer inom kort ha en hel armada av ungar som är experter på 3D innan de börjar skolan för att de spelat Minecraft. Vad kommer det att innebära för framtidens byggande?

Martin Fischer berättade att nästa steg inom VDC är automatisering och Big data. Med Big data kan man ta till vara på all tillgänglig information för att ta fram tidplaner med en precision som innebär att flödet i produktionen effektiviseras och byggtiden minskar radikalt. Man kan t.ex. med hjälp av den insamlade informationen ta reda på vilket antal bygglag är det optimala att ha på en arbetsplats samtidigt för att minska tid men inte få för hög kostnad. Att arbeta med VDC innebär att felen görs i design stadiet och inte under produktion vilket självklart innebär en reduktion av den totala byggkostnaden.

Nima Assadi, entreprenadingenjör på Veidekke, berättade om hur han varit med och utvecklat den papperslösa arbetsplatsen. Med hjälp av en publik ritningsdator, som är uppkopplad mot projektrummet i SharePoint, får vi direkt på byggarbetsplatsen tillgång till alla handlingar som våra konsulter laddar upp efterhand som projektet fortskrider. Ritningsdatorn i kombination med läsplattor ersätter all pappersritningar, samtidigt som den förenklar och förbilligar hanteringsprocessen.

Vi kan inte bygga bra projekt om vi inte gör det tillsammans, berättade Jenny Johansson (Veidekke) utifrån sina erfarenheter som projektchef för Stigbergsgaraget i Stockholm. Ett fantastiskt projekt till stor del för att kunden, Stockholm Parkering, involverade och ville involveras. VDC och involvering hör tätt ihop. Projektet började med ett startmöte på två dagar med fokus på att lära känna varandra och ta fram spelregler om vilka mål vi skulle ha i detta projekt. Och dessa mål har man levt efter. Ett av målen var att skapa utrymme för Stockholm att växa. Under projekteringstiden hade de ICE-möten varje vecka. Nästan alla i involverade har jobbat i 3D-modellen. Det har varit flera workshops med både arbetsledning och yrkesarbetare under projektering. Projektet har haft morgonmöten och veckomöten där man t.ex. pratade HMS och risker. Detta har resulterat i 303 parkeringsplatser istället för 200, klara tre månader innan, noll skador med frånvaro, nöjd kund och att alla har haft riktigt kul på jobbet.

Vill du veta mera om Veidekkes VDC-arbete, kontakta gärna

Joakim Örn, VDC-ansvarig, Veidekke Bygg, tel. 0702 80 38 43

Markus Tunlid, VDC-ansvarig, Veidekke Anläggning, tel. 0709 38 74 80

Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

Titel Filtyp
ecocwjc7xnll900kpjai jpg
kg5wj92ubkucaegvqtex jpg
m3k4pqqckp6bjmhuirvy jpg
pysbtebhuxlpyiyzbfxc jpg