Veidekke leder fortfarande inom klimatrapportering

För andra året i rad fick Veidekke toppklass A för sitt arbete med klimatrapportering. Det är den internationella organisationen CDP som utvärderar hur företag runt om i världen rapporterar om sitt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.

Elektrisk grävmaskin

För andra året i rad fick Veidekke toppklass A för sitt arbete med klimatrapportering. Det är den internationella organisationen CDP som utvärderar hur företag runt om i världen rapporterar om sitt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.

–Veidekke arbetar målmedvetet för att minska verksamhetens klimatpåverkan och bana väg för det gröna skiftet. Utmärkelser från en erkänd och oberoende organisation som CDP bekräftar att vi är på rätt väg, säger koncernchef Jimmy Bengtsson. 

Bygg- och anläggningsverksamhet står traditionellt för stora klimatutsläpp och beskrivs som 40%-branschen. Baserat på FN:s tvågradersmål satte Veidekke 2015 målet att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 50 % fram till 2030 och 90 % fram till 2050. Veidekke genomför just nu ett pilotprojekt i Oslo, Ruseløkka-skolan, med målet att vara en helt utsläppsfri byggarbetsplats.

CDP Climate Change (tidigare Carbon Disclosure Project) är en internationell organisation som arbetar för att stödja företag och myndigheter i mätning och riskhantering av klimatförändringar, vattenresurser och avskogning. 2019 betygsatte CDP över 8 000 företag över hela världen efter betyg A (bäst) till D (sämst), beroende på hur effektivt de hanterar klimatförändringar och ger information om deras miljöpåverkan. Bland de 178 företagen på organisationens A-lista är det bara ett fåtal från Skandinavien.

Se cdp.net för mer information om betyg och alla företag på A-listan.

För mer information:

Hege Hansesveen, miljørådgiver Veidekke ASA, hege.hansesveen@veidekke.no , +47 957 75 381

Ane Sangnes, kommunikasjonssjef Veidekke ASA, +47 938 82 336

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 dbnzglihuaykfx6w3u7l jpg