header

Veidekke mot högre höjder

Veidekke har utvecklat en modell för flygfotoscanning som både sparar arbetstid och ökar säkerheten. En kameraförsedd Quadrocopter, som styrs via en smartphone, kan fotografera stora landområden och snabbt samla in detaljerad information från luften. All teknik bemästrar och utvecklar Veidekke internt.

Flygfoto

När bilderna lästs in i en dator skapas med hjälp av fotogrammetri 3D-modeller av det fotograferade landskapet och/eller objekten. Punkttäthet och upplösning på mesh väljs och ytan kläs med bilderna för en verklighetstrogen modell. 3D-modellerna kan bl.a. användas som underlag för massaberäkningar, planering av framdrift eller av arbetsplatsen och för visualisering i projektering. Genom att modellen enkelt går att spara som en 3D-pdf blir den tillgänglig för alla inblandade utan att några specialprogram behövs.

Ur ett HMS-perspektiv är detta en stor fördel då det på ett kontrollerat och säkert sätt går att mäta in svåra områden som t.ex. en bergvägg eller ett ras. Istället för åka upp och ner längs en bergvägg i en lift för att kontrollera löst berg kan man fotografera väggen för samma resultat. Likaså behöver ingen gå på osäkra eller höga grushögar med risk för att trilla ner.

Fotoscanning är ett bra komplement till manuell mätning, framför allt eftersom det sparar mycket arbetstid. Det går att mäta in allt från små objekt till stora områden och en bonus är att man senare kan gå tillbaka till bilderna/modellerna och se hur både arbetsplatsen och delar av kringliggande område har sett ut under arbetsprocessen. ”Med Veidekkes grensesprengende företagsklimat har vi ännu inte sett slutet på vad vi kan åstadkomma med fotoscanning”, säger Sam Ngo mättekniker och utvecklare av fotoscanning.

För mer information, vänligen kontakta:

Markus Tunlid, teknik- och verksamhetsutvecklare Veidekke Anläggning

Sam Ngo, mättekniker Veidekke Anläggning SydVäst, tel.072 586 74 79

Per-Erik Larsson, mättekniker och pilot Anläggning SydVäst, tel. 070 564 63 68

Titel Filtyp
aoqnnidasox6puot6v5e jpg
vcet4xhpabq8fm7ifmf8 jpg