Veidekke och Arcona bygger S:t Eriks ögonsjukhus

Vitartes har gett Veidekke och Arcona i uppdrag att bygga ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden i Stockholm.

Veidekke och Arcona bygger S:t Eriks ögonsjukhus

Vitartes har gett Veidekke och Arcona i uppdrag att bygga ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden i Stockholm.

Ett avtal har tecknas med Vitartes om att uppföra en nybyggnad om ca 42.000 kvadratmeter inom kvarteren Stockholm Patienten 1 och Solna Princeton 1.Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan, där den första av två etapper nu avropats. Den totala kontraktssumman uppgår till cirka 1 miljard kronor varav första etappen utgör cirka 320 miljoner kronor. Samarbetet i projekteringen har redan påbörjats och projektet i sin helhet ska vara helt färdigställt till årsskiftet 2019/2020.

Stockholms läns landsting är största hyresgäst i byggnaden, där S:t Eriks ögonsjukhus (STE) kommer att bedriva verksamhet. Det kommer även att finnas externa verksamheter med koppling till STE som förhyr lokaler. Genom att samla och samverka med andra aktörer inom ögonområdet, kommer STE att kunna ge ett bättre patientomhändertagande och en effektivare vård. I dom nya sjukhuslokalerna skapas förutsättningar för ett komplett utbud av modern ögonsjukvård, högkvalitativ forskning och utbildning.

Projektet byggs i direkt anslutning till för Nya Karolinska sjukhuset och delvis ovanpå befintlig tunnelrör för E4:an. I området pågår även ett flertal andra projekt som en del av utbyggnaden av Hagastaden. Det sammantaget ställer stora krav på framdriften och logistiken kring arbetsplatsen, där man kommer att använda Arconas logistiksystem, CSL, med separat logistikterminal, samordnade leveranser och inbärningshjälp.

”Att Arcona och Veidekke får förtroendet att genomföra projektet beror framförallt på att de under anbudsskedet visat en stor förståelse för komplexiteten i projekten och på tidiga underlag kunnat presentera bra och kreativa lösningar för projektgenomförandet”, säger Peter Alvemur, projektchef och vice vd på Vitartes. ”De har även en stark laguppställning med gedigen kompetens och erfarenhet av att bygga stora komplexa projekt i samverkan”, fortsätter Peter.

”Vi är stolta över att fått förtroendet att genomföra ännu ett stort projekt inom Life Science i samverkan med Vitartes. Det stärker vår position som en av dom ledande byggarna inom stora och installationstäta projekt med komplicerade yttre förhållanden. Med vår samverkansmodell och VDC* som verktyg kan vi involvera krafterna och skapa en kollektiv intelligens för att optimera och utforma de bästa lösningar”, säger Anders Arfvén, affärsområdeschef för Veidekke Bygg

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar. Veidekke är idag världsledande i arbetet med VDC.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld.

Vitartes är ett bolag som till lika delar ägs av Hemsö och SveaNor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jeanette Saveros, vd Arcona, tel. 08-601 21 22

Pawel Missuna, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. 08-635 61 00

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tel. 08-635 61 00

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och flygplatser, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi tror att människor kan åstadkomma mer genom samarbete. Det här gäller våra egna medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Om det fungerar? Idag är Veidekke Skandinaviens fjärde största företag i branschen. Och vi har redan satt ett rejält avtryck i Sverige.

Titel Filtyp
ll016l8hewheiltb0kzw jpg